Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WSMiP UJ laureatem konkursu MSZ „Dyplomacja Publiczna 2021”

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ został laureatem grantu „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego” przyznanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących roli i znaczenia Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw objętych programem oraz analiza wpływu poszczególnych narzędzi w zakresie zmian systemowych w Armenii, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainie. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych będzie koordynował prace międzynarodowego konsorcjum badawczego, w skład którego weszły następujące uczelnie i ośrodki eksperckie: Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Państwowy Uniwersytet w Kiszyniowie, Państowy Uniwersytet we Lwowie, Państwowy Uniwersytet w Tbilisi oraz Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie.

Kierownikiem projektu badawczego oraz koordynatorem działania konsorcjum jest dr hab. Piotr Bajor z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.