Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja międzynarodowego projektu badawczego „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego”. Doświadczenie Mołdawii

W dniach 26-29 października 2021 r. w Mołdawii, we współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Kiszyniowie odbyły się kolejne działania związane z realizacją przez nasz Wydział międzynarodowego projektu badawczego „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego”.

W dniu 27 października br. zorganizowane zostało seminarium eksperckie, w którym wziął udział Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Mołdawii Pan Bartłomiej Zdaniuk, Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Pani Daniela Cujba oraz władze Państwowego Uniwersytetu w Kiszyniowie: Prorektor ds. nauki prof. Aurelia Hanganu oraz Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych, Nauk Politycznych i Administracji prof. Alexandru Solcan.

Uniwersytet Jagielloński reprezentowali natomiast członkowie międzynarodowej grupy badawczej: prof. Piotr Bajor – Zastępca Dyrektora INPiSM ds. ogólnych i międzynarodowych INPiSM oraz prof. Robert Kłosowicz – Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej INPiSM.

W trakcie seminarium Ambasador RP w Mołdawii Pan Barłomiej Zdaniuk omówił uwarunkowania i najważniejsze aspekty związane z polityką wschodnią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia Partnerstwa Wschodniego, a także stosunków dwustronnych Polski z Mołdawią. Z kolei Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Mołdawii Pani Daniela Cujba przedstawiła najważniejsze aspekty i kierunki działań, związanych z priorytetowym kierunkiem polityki zagranicznej Mołdawii, jakim jest integracja europejska. W dalszej części seminarium prof. Tatiana Turco oraz dr Natalia Stiercul przedstawiły wyniki badań dotyczących roli i znaczenia Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji społeczno-politycznej Mołdawii.

Z kolei w dniu 28 października odbyło się spotkanie delegacji naszego Wydziału z władzami Państwowego Uniwersytetu w Kiszyniowie: Rektorem prof. Igorem Sarovem oraz Dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych, Nauk Politycznych i Administracji prof. Alexandru Solcanem, podczas którego podsumowana została realizacja obecnego projektu, a także omówione zostały perspektywy rozszerzenia wzajemnej współpracy, na podstawie podpisanej umowy konsorcjum oraz listu intencyjnego pomiędzy Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Wydziałem Studiów Międzynarodowych, Nauk Politycznych i Administracji Państwowego Uniwersytetu w Kiszyniowie.

Tego dnia delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie prof. Robert Kłosowicz oraz prof. Piotr Bajor wzięła również udział w spotkaniu z Panem Ambasadorem Bartłomiejem Zdaniukiem, podczas którego omówiono dotychczasowe doświadczenia współpracy naukowej z uczelniami z Mołdawii, a także perspektywy ich rozwoju w przyszłości.

Projekt „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego” realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum uniwersytetów, w skład którego wchodzą Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Państwowy Uniwersytet w Kiszyniowie, Państwowy Uniwersytet w Tbilisi, Państwowy Uniwersytet we Lwowie oraz Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie. Celem projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących roli i znaczenia Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw objętych programem oraz analiza wpływu poszczególnych narzędzi w zakresie zmian systemowych w Armenii, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainie. Kierownikiem projektu jest prof. Piotr Bajor z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.

Zobacz galerię zdjęć