Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty NCN dla pracowników naszego Wydziału

Z wielką radością informujemy, że pracownicy naszego Wydziału otrzymali granty badawcze w konkursach Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Dwa z grantów przyznane zostały pracownikom Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych.

Kierownik Katedry, prof. dr hab. Artur Gruszczak, jest głównym wykonawcą projektu projektu badawczego nt. Protokół bezpieczeństwa: teoria protokolaryzacji i jej odmiany, zgłoszonego w konkursie OPUS 22. W zespole realizującym ten projekt znajdują się dr Błażej Sajduk i dr Paweł Ścigaj. 

 

Założeniem projektu jest uznanie protokołu za dotychczas niedocenianą koncepcję, która posiada znaczną moc wyjaśniającą i ma duży potencjał do badania ontologii i epistemologii bezpieczeństwa, prede wszystkim jako narzędzie analityczne do radzenia sobie ze złożonymi procesami i zjawiskami poprzez swoją prostą formułę, założycielski status, ostre parametry analityczne i interdyscyplinarny zasięg. W oparciu o koncepcję protokołu zbudowania zostanie teoria protokolaryzacji, która pomoże przezwyciężyć bariery poznawcze w naukach społecznych i wniesie znaczący wkład w pojmowanie bezpieczeństwa.

Dr Mateusz Kolaszyński, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego, otrzymał grant badawczy w ramach konkursu SONATA 17 przeznaczonego dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Projekt, który zdobył uznanie ekspertów NCN nosi tytuł „Wpływ Trybunału Konstytucyjnego na podstawy prawne kontroli nad służbami specjalnymi w Polsce”. Projekt będzie realizowany przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ. W skład zespołu projektowego wchodzi dr Dariusz Stolicki.

Celem projektu jest kompleksowe zbadanie roli Trybunału Konstytucyjnego w kształtowaniu podstaw prawnych kontroli i nadzoru nad służbami wywiadowczymi w Polsce. Po 1990 roku TK, poprzez artykułowanie standardów konstytucyjnych, stał się siłą przewodnią wielu istotnych zmian legislacyjnych mających wpływ na kontrolę służb specjalnych. Można postawić hipotezę, że jego ogólny wpływ na system prawa wywiadowczego był większy niż wielu instytucji zajmujących się expressis verbis kontrolą w tym obszarze, takich jak sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych. Jednocześnie ani wpływ orzecznictwa Trybunału na tę dziedzinę, ani jego uwarunkowania nie zostały jak do tej pory systematycznie badane.

Grant w konkursie OPUS 22 został przyznany również prof. Joannie Dyduch z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Będzie ona główną wykonawczynią projektu pt. Bezpieczeństwo energetyczne i rosnąca współzależność międzynarodowa. Izraelska polityka energetyczna w procesie tranzycji.

Projekt badawczy ma na celu wprowadzenie ram analitycznych zaprojektowanych dla ukierunkowania przyszłych badań w zakresie polityki energetycznej. Ma on też rzucić nowe światło na relacje między problemami bezpieczeństwa narodowego, zjawiskiem współzależności (zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym) oraz formułowaniem i wdrażaniem polityki energetycznej w Izraelu. Celem projektu jest też zbadanie ewolucji izraelskiej polityki energetycznej przez pryzmat interesów najważniejszych aktorów debaty, z uwzględnieniem dominujących narracji, odnoszących się do procesu jej formułowania.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji badań w ramach grantu.

logo ncn