Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wizyta Szefa Służby Zagranicznej Prof. Arkadego Rzegockiego na WSMiP

W dniu 27 czerwca na naszym Wydziale złożył wizytę Szef Służby Zagranicznej Prof. Arkady Rzegocki. W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z Dziekanem WSMiP Prof. Pawłem Laidlerem poświęcone współpracy z Akademia Dyplomatyczna oraz przygotowaniu programowemu Szkoły Letniej Dyplomacji organizowanej przez nasz Wydział oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie. W trakcie wizyty odbyło się również seminarium eksperckie oraz spotkanie w przedstawicielami organizacji pozarządowych, które poświęcone były współpracy eksperckiej w zakresie dyplomacji oraz kształcenia kierunkowego, przygotowującego do pracy w służbie zagranicznej. Ostatnim punktem wizyty Szefa Służby Zagranicznej Prof. Arkadego Rzegockiego było spotkanie ze studentami, które dotyczyło szans i możliwości pracy w dyplomacji. W jego trakcie omówiono różne ścieżki i formy kariery w dyplomacji oraz rekrutacji do Akademii Dyplomatycznej.
Zobacz galerię zdjęć