Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju członkiem EADI

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju jest teraz członkiem European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)

EADI jest wiodącą europejską siecią w dziedzinie studiów nad rozwojem: z ponad 100 członkami instytucjonalnymi w ponad 25 krajach organizuje działania i zapewnia platformy dla międzynarodowych sieci oraz wymiany o silnym ukierunkowaniu interdyscyplinarnym. Flagowymi wydarzeniami EADI są Konferencje Generalne, odbywające się co trzy lata, gromadzące szerszą społeczność badań rozwojowych wokół określonego tematu. Oficjalnymi językami EADI są angielski i francuski. EADI jest finansowane ze składek członkowskich oraz przez Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ).

EADI jest głównym stowarzyszeniem zawodowym zajmującym się badaniami rozwojowymi i promuje:

  • 📌Jakość w badaniach i edukacji w badaniach rozwojowych,
  • 📌Wymianę istotnych informacji,
  • 📌Wzmocnienie odpowiednich sieci wiedzy na poziomie regionalnym i globalnym,
  • 📌Wpływanie na decydentów krajowych i europejskich w obszarze współpracy rozwojowej.

Cele EADI:

  • 📌Generowanie, stymulowanie i wymiana informacji między europejskimi naukowcami i badaczami zajmującymi się kwestiami rozwoju,
  • 📌Promowanie interdyscyplinarnych studiów na określone tematy,
  • 📌Rozwijanie kontaktów z naukowcami z innych regionów świata.

Więcej o EADI znajdziesz na stronie internetowej EADI.

granatowy plakat centrum studiów międzynarodowych i rozwoju, pod spodem logo EADi