Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczka naszego Wydziału wybrana do zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych

Z przyjemnością informujemy, że dr Magdalena Kozub-Karkut, z Zakładu Metodologii i Teorii Polityki, kierowanego przez prof. Piotra Borowca, została wybrana do Zarządu (Governing Board) Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych (European International Studies Association, EISA) w kadencji 2023-2027.

Zarząd EISA składa się z dwunastu osób. Wraz z dr Kozub-Karkut zostało wybranych jeszcze sześć innych osób: Nora El Quadim (University of Paris 8), Daniela Lai (Royal Holloway, University of London), Beatrix Futak-Campbell (Leiden University), Revecca Pedi (University of Macedonia), Polly Palister-Wilkins (University of Amsterdam) i Joana Ricarte (University of Coimbra). Dołączą one do pięciu pozostałych członków zarządu, których kadencja wciąż trwa: Beste İşleyen, Debbie Lisle, Sonia Lucarelli, Thierry Balzacq i Corina Lacatus.

EISA została powołana w 2013 r. przez byłych członków komitetu sterującego Stałej Grupy Stosunków Międzynarodowych (Standing Group on International Relations, SGIR) Europejskiego Konsorcjum Badań nad Polityką (European Consortium for Political Research, ECPR). Celem EISA jest rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych poprzez organizację konferencji, warsztatów i sympozjów naukowych, a także wspieranie udziału w tego typu przedsięwzięciach m.in. poprzez fundusz mobilności. Wspomniane stowarzyszenie jest także współwydawcą „The European Journal of International Relations”. Pierwsza konferencja tego stowarzyszenia po jego wyodrębnieniu się odbyła się w 2013 r. w Warszawie. EISA jest członkiem Światowego Komitetu Studiów Międzynarodowych (World International Studies Committee, WISC).

Dr Magdalena Kozub-Karkut jest adiunktem w Zakładzie Teorii i Metodologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Jej zainteresowania badawcze dotyczą teorii stosunków międzynarodowych i badania polityki zagranicznej. W ciągu ostatnich lat wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach i warsztatach organizowanych przez EISA. W 2019 r. współorganizowała warsztaty EWIS w Krakowie, a w 2023 r. podczas konferencji EISA w Poczdamie jest organizatorem sekcji poświęconej emocjom w stosunkach międzynarodowym. Redagowała także czasopismo „Global Affairs”, wydawane do 2022 r. przez EISA.

gratulacje dla nowej członkini, czarno białe zdjęcia członków rady