Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NEWSLETTER, 23 kwietnia 2024 r.

I. INFORMACJE WŁADZ DZIEKAŃSKICH – Rada Wydziału w dn. 16.04.2024 r.

  1. W dniu 25 kwietnia br. upływa termin złożenia Ankiety samooceny działalności naukowej Pracownika WSMiP za 2023 r.
  2. W dniach 16 – 18 maja br. odbędzie się jubileuszowa XX edycja Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Prezentacja wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego jest planowana na 17 maja br. na Wydziale Chemii UJ na Kampusie. Z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych zgłosiło się 58 uczestników. W przygotowania zaangażowane są: Afrykańsko-Bliskowschodnie Koło Naukowe, Dalekowschodnie Koło Naukowe, Koło Migracji Międzynarodowych, Koło Naukowe „Eurazja”, Koło Naukowe Europeistyki, Koło Naukowe Kulturoznawców, Koło Naukowe Myśli Geopolitycznej, Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich, Koło Naukowe „Wernyhora”, Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych oraz Samorząd Studentów WSMiP. W godzinach 10:00-17:00 odbywać się będą prezentacje, wystawy, konkursy i warsztaty. Jedną z największych atrakcji artystycznych całego Festiwalu tego dnia będzie pokaz mody oraz mieczy chińskich i japońskich „Zabieramy w podróż na Wschód”, który odbędzie się o godzinie 12:00 w Auli. W przygotowania zaangażowanych jest blisko 25 osób z Dalekowschodniego Koła Naukowego, pod kierunkiem p. dr Magdaleny Greli-Chen z IBiDW.

 

II. NAJNOWSZE PUBLIKACJE

Monografie

Renata Duda and Maciej Turek (eds.). 2024. The Crossroads Elections: European Perspectives on the 2022 U.S. Midterm Elections, Routledge: London and New York, 304 s.

Paweł Siwiec, Mówimy po arabsku = نتحدث اللغة العربية, Księgarnia Akademicka, Kraków 2024.

 

Artykuły

István Benczes & Dr Joanna Orzechowska-Wacławska (2024) [10.1080/10758216.2023.2301085]"Governing the Economy Under Populist Rule: The Cases of Hungary and Poland", Problems of Post-Communism, online first.

Laurent C., Elodie Thevenin (2024). Discursive Approaches to the Reception of Non-EU Migrants in Polish Official Political DiscourseCentral and Eastern European Migration Review (online first): 1-20.

Przemysław Tacik, 'Self-determination of peoples as a zone of exception within international law: a deconstructive enquiry'Hague Yearbook of International Law (2024) vol. 35, pp. 1-34,

Przemysław Tacik, 'Subject, sovereign, Antigone : judicial subjectivity and determination of the law', Oñati Socio-legal Series (2024) online first

Bożena Gierat-Bieroń, Dyplomacja kulturalna jako narzędzie relacji zewnętrznych między UE a USA, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr17/2023.

Barbara Weżgowiec, J. Łosiak-Pilch, Opowieść o codzienności w wojennej Ukrainie: fotografie Justyny Mielnikiewicz, ”Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations” 7, no. 1 (13) (2023), s. 95-107.

Barbara Weżgowiec, Rozmowa o współczesnej tożsamości polskich Żydów : wokół postpamięciowych narracji w filmie Dowód tożsamości Mikołaja Grynberga, ”Politeja” 20, no. 3 (84) (2023), s. 73-87.

J. Łosiak-Pilch, Barbara Weżgowiec, Dziecko-uchodźca w polskiej edukacji: jakie wsparcie w edukacji szkolnej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej przysługuje uczniom uchodźcom?, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, 7 no. 1 (13) (2023), s. 118-132,

Barbara Weżgowiec, Materialne i niematerialne dziedzictwo Europy Środkowej w praktykach Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, „Perspektywy Kultury = Perspectives on Culture” 41, no. 2/2 (2023), s. 337-353.

[Dyskusja naukowa] Barbara Weżgowiec, P. Plichta, A. Mikos von Rohrscheidt, D. Ziarkowski, K. Płonka, B. Raszka, K. Kasprzak, A. Konior, F. Czech, Jaki potencjał dla turystyki kulturowej kryje literatura?, ”Turystyka Kulturowa”, no. 4 (129) (2023), s. 276-320.

 

Rozdziały w monografiach

Paweł Laidler. 2024. Setting the Stage: The Supreme Court and the 2022 Midterm Elections, [w:]The Crossroads Elections: European Perspectives on the 2022 U.S. Midterm Elections, ed. Renata Duda and Maciej Turek, Routledge: London and New York, s. 51-75.

Dariusz Stolicki. 2024. Redistricting and Gerrymandering after the 2020-2021 Census, [w:]The Crossroads Elections: European Perspectives on the 2022 U.S. Midterm Elections, ed. Renata Duda and Maciej Turek, Routledge: London and New York, s. 76-95.

Tomasz Pugacewicz and Renata Duda. 2024. Congress and the ROle of the United States in the World: The Case of Russia's Full-Scale Invasion of Ukraine, [w:]The Crossroads Elections: European Perspectives on the 2022 U.S. Midterm Elections, ed. Renata Duda and Maciej Turek, Routledge: London and New York, s. 235-255.

Marta Kania, Indigenous peoples heritage and democratisation processes, w: The Routledge International Handbook of Heritage and Politics, ed. G. Bozoglu, T. Campbelll, L. Smith, Routledge 2024.

Joanna Orzechowska-Wacławska (2024) “Economic Populism in Poland: New Economic Policies and Their Beneficiaries.” In Economic Policies of Populist Leaders, edited by I. Benczes, 84–104. Abingdon: Routledge.

Artur Gruszczak, Kryzysy migracyjne w Europie po 2015 r.: zaściankowość w trzech odsłonach, w: Deinstytucjonalizacja polityk publicznych a wojna w Ukrainie i wyzwania migracyjne w Polsce. Red. Krzysztof Jasiecki, Małgorzata Pacek. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2023, s. 229-249.

Artur Gruszczak, Nigdy nie byliśmy dostatecznie bezpieczni: transwersalne współzależności w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, w: Problemy i wyzwania współczesnego świata: bezpieczeństwo, ludzkość, stosunki międzynarodowe w perspektywie wielodyscyplinarnej, r.ed. Piotr Obacz. Kraków: Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2023, s. 31-52.

Barbara Weżgowiec, Dziedzictwo kulturowe Ukrainy w działaniach Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie: przegląd wydarzeń, w: Wspólnoty wartości: dziedzictwo i tożsamość: studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Porębskiemu, red. F. Czech, L. Korporowicz, P. Plichta, Księgarnia Akademicka, Kraków 2023, s. 233-248.

III. NAUKA, BADANIA, KONKURSY

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła otwarcie naboru w sześciu programach stypendialnych na wyjazd do USA. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Komisji Fulbright: https://fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI 

  • Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 27 i PRELUDIUM 23. Wkrótce ogłoszone zostaną komunikaty Prorektora UJ dotyczące tych konkursów.
  • Weave-UNISONO – nabór ciągły (termin CWN minimum 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku).
  • IMPRESS-U – nabór ciągły (termin CWN minimum 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku).
  • MINIATURA 8 – nabór ciągły (termin CWN minimum 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku).

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Inne konkursy:

24. edycja programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki – nabór trwa do 5 maja 2024 (wnioskowanie bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs).

Polecamy również
Nabór wniosków w Konkursie na wyjazdy zagraniczne (konferencje) nadal trwa!

Nabór wniosków w Konkursie na wyjazdy zagraniczne (konferencje) nadal trwa!

Komunikat WKW WSMiP UJ z 27.05.2024 r. w sprawie wyborów do Rady Wydziału SMiP UJ na kadencję 2024-2028

Komunikat WKW WSMiP UJ z 27.05.2024 r. w sprawie wyborów do Rady Wydziału SMiP UJ na kadencję 2024-2028

NEWSLETTER, 22 maja 2024 r.

NEWSLETTER, 22 maja 2024 r.

Kandydat na dziekana WSMiP UJ kadencji 2024-2028 wybrany

Kandydat na dziekana WSMiP UJ kadencji 2024-2028 wybrany