Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkanie przedstawicieli administracji państwowej Litwy i polskich parlamentarzystów z władzami dziekańskim Wydziału

W święto niepodległości Republiki Litewskiej, 16 lutego 2011 roku, w dziekanacie naszego Wydziału odbyło się spotkanie członków parlamentów Litwy i Polski z dziekanem Wydziału i dr Katarzyną Korzeniewską-Wołek, dyrektorką Centrum Studiów Litewskich działającego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

W spotkaniu wzięli udział ze strony litewskiej m.in.: dyrektor biura Komitetu Administracji Państwowej i Samorządów Sejmu Republiki Litewskiej Bronius Kleponis oraz przewodniczący tegoż Komitetu poseł Vytautas Kurpuvesas.

Stronę polską reprezentowali m.in.: przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Sejmie RP poseł Bronisław Dutka (PSL) oraz członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Sejmie RP posłanka Anna Paluch (PiS).

Na zdjęciu (od lewej): dyrektor Bronius Kleponis, poseł Vytautas Kurpuvesas oraz oraz posłanka Anna Paluch.

Na zdjęciu (od prawej): pani radca w biurze Komitetu Administracji Państwowej i Samorządów Sejmu RL, poseł Bronisław Dutka, tłumacz.

Centrum Studiów Litewskich - samodzielna jednostka organizacyjna Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ powołana 1 czerwca 2010 r.  Zadaniem Centrum jest organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prowadzenie działalności dydaktycznej dotyczącej Litwy dawnej i współczesnej. Więcej...