Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa specjalność na studiach II stopnia na kierunku europeistyka: Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach

Instytut Europeistyki  i Centrum Badań Holokaustu
Uniwersytetu Jagiellońskiego
serdecznie zapraszają  na studia II stopnia na kierunku europeistyka
o nowej specjalności
Wiedza  o Holokauście i totalitaryzmach

Studia są  ofertą skierowaną do absolwentów studiów licencjackich (I stopnia), którzy pragną kontynuować  naukę w ramach studiów magisterskich (II stopnia), zainteresowanych: tematyką Holokaustu, funkcjonowaniem państw o totalitarnych reżimach (zwłaszcza III Rzeszy i faszystowskich Włoch), konsekwencjami uprzedzeń  na tle wyznaniowym i etnicznym, analizą  konfliktów etnicznych, politycznych, społecznych (w tym współczesnymi konfliktami międzynarodowymi), analizą  ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu w szerokiej perspektywie historycznej i porównawczej.

Wszystko w bardzo atrakcyjnej oprawie zakładającej wykorzystanie środków audiowizualnych i multimedialnych. Oprócz przedmiotów kształcenia specjalnościowego w programie studiów znajdują się treści objęte kanonem studiów europeistycznych II stopnia. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra europeistyki.

Zaletami prezentowanej specjalności są:

  • Unikalna oferta dydaktyczna w skali kraju, wzorowana na najlepszych programach nauczania o Holokauście, totalitaryzmach i ludobójstwach w Europie i na świecie
  • Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców, w tym także z innych uczelni w Polsce (m. in. z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i ośrodków zagranicznych specjalizujących się w poruszanej tematyce
  • Program staży i praktyk studenckich realizowanych dzięki współpracy IE i CBH m.in. w: Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau, Żydowskim Instytucie Historycznym, Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, Jewish Community Centre, Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Żydowskim Muzeum Galicja, Fundacji Krzyżowa, Fundacji Ośrodka Karta, Stowarzyszeniu im. Jana Karskiego w Kielcach, Stowarzyszeniu Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszeniu Villa Decjusza
  • Bogaty program wymiany realizowanej w ramach programu Socrates – Erasmus  (lista europejskich uczelni  współpracujących z Instytutem Europeistyki  i szczegółowe dane o warunkach wymiany na stronie: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/main.php?id=85
  • Szansa dołączenia do zespołów realizujących projekty w oparciu o granty dotyczące badań nad pamięcią Zagłady i doświadczeniem totalitaryzmów
  • Możliwość kontynuacji studiów dzięki prowadzonym przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego studiom doktoranckim  (III stopnia).


Warunki i tryb rekrutacji: Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia dowolnych studiów wyższych (co najmniej licencjata). Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów jest ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100 będący wynikiem testu z zakresu historii współczesnej, stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej.
 

Limit przyjęć: maksymalnie 40 osób.

DOŁĄCZ DO NAS – SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Film promujący studia: zobacz [YouTube].

Załączniki: