Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Etniczność, kultura i polityka: wzajemne zależności - Konferencja

Termin: 18.04.2013 - 19.04.2013

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

Instytut Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ma zaszczyt  zaprosić do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.

Etniczność, kultura i polityka: wzajemne zależności 

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2013 r. w Krakowie,  pod patronatem dwóch prestiżowych stowarzyszeń naukowych w kraju: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) oraz Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim (PTWzKR). Będzie to zarazem pierwsze, międzynarodowe przedsięwzięcie niedawno powołanego Zakładu Polityki Etnokulturowej  ISR, mające na celu uczynić tę jednostkę rozpoznawalną w środowiskach akademickich w Polsce i za granicą.

Wieloaspektowość proponowanego tematu konferencji sprawia, że może być ona interesująca dla szerokiego spektrum potencjalnych uczestników. Sformułowany tytuł  przekazuje zamysł animatorów i organizatorów konferencji, by jej kanwą stały się wzajemne oddziaływania między trzema wyodrębnionymi sferami, skutkujące frapującymi poznawczo i weryfikowanymi w praktyce konsekwencjami. Wyzwania wynikające z tych wzajemnych zależności mają rangę zarówno lokalną, jak i globalną; dotyczą licznych zbiorowości tak rdzennych, jak i migracyjnych, pozostających na różnym stopniu zorganizowania. Z uwagi na istotność powiązań między etnicznością, kulturą i polityką powinno się je poddawać zarówno analizie bieżącej, jak i umożliwiającej przewidywanie ich przyszłego rozwoju.

Zakładamy, że konferencja wzbudzi  szczególne zainteresowanie  wśród kulturoznawców, etnologów, socjologów i politologów. Równocześnie jednak nie jest intencją organizatorów wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń, stąd też liczymy na aktywny udział ekonomistów, filozofów, historyków, językoznawców, medioznawców, prawników, przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych czy zarządzaniu. Zależy nam na dyskusji nieskrępowanej, dotykającej ważnych i zróżnicowanych zagadnień, odnoszącej się tak do znanych już doświadczeń w tej materii,  jak i też projektującej przyszłość, zwłaszcza tę najbliższą. Oczekujemy, iż merytoryczne walory i efekty konferencji staną się atrakcyjne także dla decydentów w szeroko pojmowanej sferze publicznej.

Powyższe wytyczne i założenia konferencji znalazłyby swoje ujście w postaci paneli: polsko- i anglojęzycznych.   Ich tematyka zawierałaby się w ramach następujących obszarów naukowych dociekań:

-  mobilizacja polityczna rdzennych i napływowych zbiorowości etnokulturowych

-  język i polityka: wzajemne oddziaływania

-  etnokulturowy podział pracy i jego konsekwencje polityczno-gospodarcze

-  związki między etnicznością, kulturą i polityką w twórczości literackiej

-  powiązania między etnicznością, kulturą i polityką w twórczości filmowej i teatralnej

-  związki między etnicznością, kulturą i polityką w mediach drukowanych i audiowizualnych

-  polityka etnokulturowa  jako jedna z wytycznych kształtowania strategicznego wizerunku Polski, w najbliższym ćwierćwieczu.

Powyższa lista paneli może ulec modyfikacjom wynikającym z tematyki zgłaszanych wystąpień.

Oprócz obrad plenarnych i panelowych przewidujemy pokaz  filmu dokumentalnego Żyłem 17 razy, w reżyserii uznanych polskich twórców Tadeusza Bystrama i Stanisława Zawiślińskiego. Zrealizowany  w 2009 roku dokument  prezentujący życie i twórczość Jerzego Kawalerowicza, merytorycznie wpisuje się w tematykę konferencji. Co więcej,  jego twórcy wyrazili zainteresowanie prezentacją swojego dzieła włącznie z gotowością przyjazdu do Krakowa w trakcie trwania obrad.

Przewidujemy wydanie publikacji naukowej stanowiącej bilans samej konferencji, a zarazem odnoszącej się do badań prowadzonych przez jej uczestników. Szczegóły w tej sprawie zostaną podane w terminie późniejszym.

Zgłoszenia na konferencję (zawierające tytuł,  streszczenie wystąpienia do 250 słów oraz afiliację i  dane kontaktowe)  przyjmujemy do 21 lutego 2013. Prosimy  je kierować do sekretarza Komitetu Organizacyjnego, dr Karoliny Golemo na adres: karolina.golemo@uj.edu.pl

Informacje dotyczące zakwalifikowania oraz przyporządkowania zgłoszonych wystąpień konkretnym panelom, a także szczegółowy harmonogram obrad prześlemy do  dnia 1 marca 2013 r.

Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN i obejmuje udział w konferencji oraz druk wybranych wystąpień w planowanej publikacji naukowej. W opłatę wliczone są  gorące i orzeźwiające napoje oraz lunch w pierwszy i drugi dzień obrad, a także kolacja w dniu 18 kwietnia. Organizatorzy nie zapewniają noclegów i nie zwracają kosztów przejazdu.

Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa wiosną przyszłego roku. 

Komitet Organizacyjny Konferencji w składzie: 

dr hab. Wawrzyniec Konarski, profesor UJ,

przewodniczący  Komitetu  Organizacyjnego  Konferencji

dr Karolina Golemo, sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji (karolina.golemo@uj.edu.pl)

dr Małgorzata Kołaczek

dr Franciszek Czech

Data opublikowania: 13.01.2013
Osoba publikująca: Michał Olaś