Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180306

OBLICZA POSTPAMIĘCI 3 – KODY I JĘZYKI // FACES OF POSTMEMORY 3 – CODES AND LANGUAGES – międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa

Data: 06.03.2018 - 07.03.2018
Czas rozpoczęcia: 09:00
Miejsce: Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15; Sala im. Michała Bobrzyńskiego, Sala Kazimierza Wielkiego
Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Kontakt: facesofpostmemory@gmail.com

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konferencji poświęconej różnym wymiarom postpamięci pt. OBLICZA POSTPAMIĘCI 3 – KODY I JĘZYKI // FACES OF POSTMEMORY 3 – CODES AND LANGUAGES.

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach (2014, 2015) problematyki nie zawężamy ani do następstw Zagłady, ani II wojny światowej, ani do kontekstu europejskiego. Tym razem jednak zaproponowaliśmy, by osią rozważań uczynić pytanie o to, czy dyskurs postpamięciowy wykształcił jakieś specyficzne środki wyrazu? Czy na gruncie różnych dziedzin wiedzy i sztuki można dostrzec tworzące się kody i języki charakterystyczne dla wyrażania dziedziczonych traum? Zdaniem argentyńskiej kulturoznawczyni, Beatriz Sarlo, w Europie wytworzył się estetyczny kanon postpamięci, który wyznacza „sposoby pamiętania”. Czy rzeczywiście można mówić o kanonach prezentowania problematyki postpamięciowej? Jeśli istnieją, czy są pomocne, czy też w jakiś sposób ograniczają naszą wrażliwość i sposób percepcji dawnych urazów?

Z przyjemnością informujemy, że wykład inauguracyjny pt. „Przeszłość i przyszłość badań pamięci. Czy potrzebujemy osobnej dyscypliny?” wygłosi dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska.

Zachęcamy do zapoznania się programem konferencji.

 

Przypominamy, że trwały wkład w badania postpamięciowe stanowią dwa tematyczne numery czasopisma naukowego „Politeja” nr 35, 3/2015 oraz nr 47/2017.

http://www.politeja.wsmip.uj.edu.pl/przegladaj-numery/-/journal_content/56_INSTANCE_4UZJ4avLqukk/15897341/105980045

http://www.politeja.wsmip.uj.edu.pl/przegladaj-numery/-/journal_content/56_INSTANCE_4UZJ4avLqukk/15897341/137135730