Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180920

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową "Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре"

Data: 20.09.2018 - 21.09.2018
Miejsce: 20 września 2018 - Sala im. M. Bobrzyńskiego, Collegium Maius; 21 września 2018 - sale: 20, 21, 42, ul. Gołębia 16-20
Organizator: Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Kontakt: Dr hab. Andrzej Dudek, e-mail: andrzej.dudek@uj.edu.pl

Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja nad swoistymi dla kultury rosyjskiej formami konceptualizacji czasu w literaturze, sztuce, języku, myśli filozoficznej, obyczaju i życiu społecznym w różnych epokach.

Kwestia postrzegania czasu to jeden z kluczowych aspektów funkcjonowania każdej kultury i cywilizacji. Utrwalone zarówno bezpośrednio w świadomości uczestników kultury wyobrażenia o istocie czasu, jak i odzwierciedlone w dziełach artystycznych, w myśli filozoficznej i teologicznej, w praktykach społecznych, rytuałach, mitach i w wyobrażeniach o naturze codzienności świadectwa swoistego dla danej kultury uzmysławiania czasu to jeden z najważniejszych czynników, decydujących zarówno o normatywnych fundamentach wzorów kultury i systemu etycznego, jak i o ich praktycznym urzeczywistnianiu.

Refleksja nad określoną kulturowo ideą czasu to jedna z dróg do zrozumienia rosyjskiej wizji człowieka, charakteru relacji międzyludzkich, roli sztuki w życiu człowieka i hierarchii wartości urzeczywistnianych w tej kulturze. 

W czasie dwudniowego sympozjum swoje referaty zaprezentuje 52 uczonych z 7 krajów (Czechy, Francja, Kazachstan, Litwa, Polska, Rosja, Węgry).

Wśród wątków proponowanych w zgłoszonych referatach są m.in. kwestie dotyczące:

  • filozoficznej i teologicznej refleksji nad czasem w myśli rosyjskiej;
  • rytmów doświadczanego czasu (problem czasu jako wyznacznika cywilizacji rosyjskiej, rosyjski aspekt „czasu długiego trwania”, zagadnienie rosyjskiego postrzegania czasu natury, czasu psychologicznego, czasu świątecznego i powszedniego);
  • utrwalonych w kulturze rosyjskiej sposobów rozumienia sensu chwili, wieku, przełomu wieków, epok, związku epok, granic czasu;
  • zagadnienia czasu w polityce i w rosyjskiej myśli politycznej;
  • kalendarza i święta jako przejawów rosyjskiej konceptualizacji czasu;
  • temporalnych aspektów literatury i sztuki rosyjskiej, czasu jako tematu i problemu utworów,  alegorii, metafor i symboli czasu.    

Zapraszamy na obrady

Organizatorzy

Program konferencji (PDF)