Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20191024

Zaproszenie na konferencję pt.: „Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej”

Data: 24.10.2019 - 25.10.2019
Organizator: Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich w Instytucie Europeistyki UJ wraz z Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Universitàdegli Studi di Padova
Kontakt: europanacjonalistow@gmail.com

loga

Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich

Instytutu Europeistyki UJ

zaprasza na

międzynarodową konferencję naukową pt.

„Europa nacjonalistów.

Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej”

Kraków, 24-25 października 2019 r.

 

Konferencja jest częścią szerszego projektu naukowego, realizowanego przez Instytut Europeistyki UJ oraz Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Uniwersytetu w Padwie, pt. „Nacjonalizm a Europa. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej”. Konferencja krakowska będzie poświęcona europejskim partiom i ugrupowaniom nacjonalistycznym po 1945 r. w szerszej perspektywie porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem ich stosunku do idei zjednoczonej Europy. Oprócz wspomnianej przewodniej myśli spotkania, tematyka obrad będzie dotyczyć również następujących problemów:

  • Nacjonalizm a federalizm europejski
  • Idea tożsamości europejskiej a idea tożsamości narodowej
  • Współczesne partie oraz ugrupowania nacjonalistyczne i skrajnie prawicowe wobec UE i jej polityk
  • Suwerenizm, eurosceptycyzm i populizm
  • Współczesne etnonacjonalizmy a Europa

Program wydarzenia zakłada kilkuosobowe panele, podczas których prelegenci będą mieli możliwość zaprezentować 20-minutowe wystąpienia, będące punktem wyjścia do dyskusji.

Komitet Naukowy zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji zgłaszanych tematów. Osoby zainteresowane czynnym udziałem proszone są o nadsyłanie abstraktów wystąpień (do 300 słów) w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 roku poprzez formularz dostępny pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1bZuQYrFY9DSjT960tgSt4r_323iriESX8yuvTDFR_38/edit?ts=5cc88e3e

HARMONOGRAM

do 15 czerwca 2019 r. – nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego

do 15 lipca 2019 r. -  nadesłanie abstraktu

do końca sierpnia 2019 r. – przesłanie informacji o przyjęciu abstraktu

do 15 września 2019 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

24–25 października 2019 r. – obrady konferencji

do 15 lutego 2020 r. – złożenie pełnego tekstu referatu

Opłata konferencyjna:

450 zł (350 zł - w przypadku pracowników i doktorantów WSMiP UJ) – koszty wyżywienia, materiałów konferencyjnych i publikacji  (opłata nie obejmuje kosztów przyjazdu i zakwaterowania). Numer konta konferencji zostanie podany do wiadomości wraz z informacją o przyjęciu wystąpienia. 

Miejsce konferencji:

24.10.2019 r. -  Collegium Maius UJ, ul. Jagiellońska 15, Kraków

25.10.2019 r. -  Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków

Języki konferencji:

język polski i język angielski

Komitet organizacyjny:

dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas

dr Elżbieta Mach

mgr Małgorzata Fijał  - sekretarz konferencji

Komitet naukowy:

Francesco Berti (Università degli Studi di Padova)

Filippo Focardi (Università degli Studi di Padova)

Valentine Lomellini (Università degli Studi di Padova)

Joanna Sondel-Cedarmas (Uniwersytet Jagielloński)

Elżbieta Mach (Uniwersytet Jagielloński)

Pliki do pobrania
pdf
Program konferencji