Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190919

Zaproszenie na konferencję pt.: "Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej - perspektywa interdyscyplinarna"

Data: 19.09.2019 - 20.09.2019
Organizator: Instytut Europeistyki UJ, Gmina Miejska Kraków, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

loga

Jaka Europa?
Napięcia integracji europejskiej -
perspektywa interdyscyplinarna

Konferencja naukowa 
Instytutu Europeistyki UJ
19-20 września 2019 r.
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

W wyniku kumulujących się kryzysów integracja europejska znalazła się w ważnym i trudnym do jednoznacznego określenia momencie. W 2019 roku Unia Europejska będzie musiała sprostać Brexitowi i dostosować się do trudnych do przewidzenia wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wzrasta znaczenie radykalnych europejskich partii tożsamościowych, a populizm stał się zaraźliwym źródłem politycznej argumentacji. Europejskie modele gospodarcze nie rozwiązują społecznego zapotrzebowania na sprawiedliwą redystrybucję, a proste sposoby „radzenia sobie” z kolejnymi falami migracji, a tym bardziej z radykalnymi przejawami współczesnego terroryzmu, zdecydowanie nie wystarczają.

W przestrzeni publicznej ścierają się zwolennicy postaw otwartej i zamkniętej, eurorealizmu i eurosceptycyzmu, nacjonaliści i federaliści, zwolennicy dalszej integracji i zacieśniania strefy euro oraz ci, dla których przyjęcie europejskiej waluty oznacza koniec ich świata. Zachodzi gruntowna dekompozycja europejskich wzorów w wieku dziedzinach – u ich podłoża są dokonujące się zmiany społeczne i kulturowe. 

W tradycyjny dla Instytutu Europeistyki UJ sposób, łącząc różne dyscypliny i perspektywy poznawcze, szukamy odpowiedzi na powyższe pytania. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszej konferencji. W szczególności, pragniemy wymiany wiedzy i dyskusji na następujące tematy:

 • polityczne aspekty integracji Europy i Unii Europejskiej;
 • wybrane polityki i strategie działania Unii Europejskiej; 
 • eurosceptycyzm, jego odmiany i nośniki;
 • kryzys migracyjny – perspektywy na przyszłość;  
 • kryzys legitymizacji politycznej Unii Europejskiej;
 • kryzys liberalnej demokracji i porządku konstytucyjnego w Europie;
 • bezpieczeństwo w Europie, bezpieczeństwo w Unii Europejskiej;
 • Brexit i jego konsekwencje;
 • twarze europejskiego populizmu – aspekty teoretyczne, ideologiczne i praktyczne;
 • między państwem narodowym a europejską federacją – aspekty teoretyczne i praktyczne; 
 • wybory do Parlamentu Europejskiego;
 • partie polityczne w Europie – ewolucja, zmiana, przyszłość;
 • gospodarcze aspekty integracji Europy;
 • kulturowe aspekty integracji;
 • kultura i sztuka europejska na tle kultury globalnej;
 • europejskie media i dziennikarstwo a integracja Europy;  
 • obywatele Europy i europejska sfera publiczna;
 • czyja Europa? Dominujące narracje i argumenty;
 • współpraca regionalna w Europie
Pliki do pobrania
Konferencja - program