Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20201022

OBLICZA POSTPAMIĘCI 4 – NARRACJE ALTERNATYWNE I MARGINALIZOWANE

Data: 22.10.2020 - 23.10.2020
Miejsce: On-line
Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
Kontakt: facesofpostmemory@gmail.com

W związku z komunikatem z 02.03.2020 r. Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) wynikającym z obecnej sytuacji epidemiologicznej spowodowanej epidemicznym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz zaleceniami Władz Rektorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 10 marca 2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenie Nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jesteśmy zmuszeni przełożyć termin naszej konferencji na późniejszy, co podamy niedługo w komunikacie.

Uprzejmie informujemy, że zaplanowaliśmy nowy termin konferencji: 22-23 października 2020 r.

Trzy dotychczasowe edycje konferencji poświęconej tematyce postpamięciowej spotkały się z dużym odzewem w polskim środowisku naukowym. Ich owocem są dwa numery tematyczne czasopisma „Politeja” (nr 35/2015 i 47/2017). Kolejny ukaże się w roku 2020.

Zainteresowanie przeszłością i pamięcią nie wygasa, sądzimy zatem, że warto podtrzymać tradycję krakowskich spotkań. Dlatego pragniemy ponownie zaprosić wszystkich badaczy zajmujących się tą problematyką do wspólnej dyskusji. Chcemy, aby – podobnie jak w poprzednich latach – konferencja miała charakter interdyscyplinarny, w związku z tym bardzo liczymy na udział reprezentantów różnych dziedzin: kulturoznawców, historyków, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, psychologów, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, architektów. Wzorem poprzednich lat nie zamierzamy ograniczać problematyki ani do następstw Zagłady, ani II wojny światowej, ani do kontekstu europejskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przejawami pamięci traumy, która dotknęła całą generację, ujawniającymi się w postpokoleniu, zgodnie z definicją Marianne Hirsch – bez względu na to, jaki obszar geograficzny jest przedmiotem ich badań. Tym razem proponujemy skoncentrowanie się na tych wątkach narracji postpamięciowej, które bywają pomijane w oficjalnym dyskursie, są wobec niego komplementarne lub konkurencyjne. Zachęcamy do podjęcia prób odpowiedzi na następujące pytania: czy narracje marginalne bądź marginalizowane konsolidują jakieś specyficzne grupy społeczne? W jaki sposób i przez kogo mogą być wykorzystywane? W jaki sposób się przejawiają i w jakich okolicznościach? W jakim stopniu traumy przeszłości łączą, a w jakim dzielą członków społeczeństwa?

Z przyjemnością informujemy, że wykład inauguracyjny pt. "Bezgłos (o rewersach ciszy w teatrze pamięci)" wygłosi prof. dr hab. Paweł Próchniak.

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
 • Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny
 • Prof. dr hab. Bogdan Szlachta
 • Dr hab. Monika Banaś, prof. UJ
 • Dr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ
 • Dr hab. Dariusz Juruś
 • Dr hab. Tomasz Łysak

Komitet organizacyjny:

 • Dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. UW
 • Dr Barbara Weżgowiec
 • Mgr Anna Jamka – sekretarz konferencji, facesofpostmemory@gmail.com
 • Dr Paweł Plichta

Zgłoszenia:

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone. Dziękujemy! 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konferencji! 

BEZPŁATNY udział będzie możliwy TYLKO po wcześniejszej rejestracji. 

Prosimy o wybór kategorii: „UCZESTNIK BIERNY” 

Rejestracja: https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=286 

Logowanie: https://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2logPanel=1&kid=286 

 

 „Politeja” numery tematycze „Oblicza postpamięci”

nr 47/2017
http://www.politeja.wsmip.uj.edu.pl/…/56…/15897341/137135730

nr 35/2015
http://www.politeja.wsmip.uj.edu.pl/…/56…/15897341/105980045

konferencja plakat

Pliki do pobrania
pdf
Oblicza Postpamięci - Program
pdf
Abstrakty