Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

International Conference: Political Theology as the Problem

Termin: 16.09.2010 - 17.09.2010
Miejsce: SFP "Ignatianum", Kopernika 26, Kraków
Organizator: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum"
Kontakt: tpolityczna@ignatianum.edu.pl

 

Szanowni Państwo,      

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej teologii politycznej. Teologia polityczna stanowi problem, któremu nowoczesna nauka o polityce powinna stawić czoło. Ten bowiem rodzaj teologii zawiera się nade wszystko w postawie zarówno intelektualnej, jak i (wprzód) moralnej, wobec samych fundamentów istnienia wspólnoty politycznej, łączonych z boskim nakazem raczej, aniżeli czysto ludzką inwencją. Teolog polityczny zajmuje się zagadnieniami ładu, autorytetu, posłuszeństwa wobec Prawa Bożego lub Jego woli. W istocie sięga on do najbardziej zasadniczej kwestii tego, jak najlepiej przeżyć swoje życie; życie, które teraz jawi się jako przeżywane wedle nakazu z góry. A jaka jest relacja pomiędzy takim nakazem a samodzielnym wysiłkiem ludzkiego rozumu? Czy możliwa dziś teologia polityczna, w swym nowoczesnym wydaniu, nie zdradza głębokiego przepojenia nieufnością w stosunku do filozofii i nauki? Czy nie stanowi jedynie prostego odreagowania – przygotowanych przez nowoczesną filozofię polityczną – odczarowania i sekularyzacji świata? Wszakże postawa cechująca teologa politycznego może być również poczytana za świadectwo tego, iż nowoczesna filozofia polityczna nigdy nie rozwiązała napięcia między tym, co racjonalne i tym, co polityczne, pomiędzy rozumem i pasją obywatela. Stąd też należy ponownie rozważyć tradycje zwalczane przez nowoczesność.      

Problem teologii politycznej dotyczy znacznej ilości bardzo zróżnicowanych obszarów namysłu teoretycznego. Odpowiada mu także to, co sytuuje się po stronie praktyki politycznej, w obrębie której mamy do czynienia z ustawicznym ścieraniem się różnych postaw teologiczno-politycznych w każdym zachodnim społeczeństwie. Możemy zarazem dostrzec złowróżbny nacisk teologiczno-polityczny zrodzony w łonie społeczeństw, gdzie najwyraźniej nie podziela się stanowiska dominującego dziś na Zachodzie, tj. przekonania o tym, iż sedno spraw religijnych musi sytuować się w sferze prywatnej. Dla uzyskania przekonującego wytłumaczenia naszej obecnej sytuacji potrzeba szeroko zakrojonego przedsięwzięcia na polu historii idei.       

Obecna konferencja oznacza pewien krok w realizacji takiego przedsięwzięcia. Chcemy omówić problem teologii politycznej oraz niektóre źródła tej teologii, tkwiące w ramach starożytnych i średniowiecznych tradycji myślowych. W ten sposób można powiązać problem teologii politycznej z problemem nowoczesnego ateizmu politycznego, to zaś w świetle pewnych oczywistych – doznawanych przez nas – ograniczeń, gdy idzie o rezultat nowoczesnego dociekania relacji między Rozumem i Objawieniem. Wreszcie jest to także okazja do tego, by zderzyć ze sobą niektóre dominujące poglądy na zagadnienia teologiczno-polityczne – takie, jakimi jawią się one w odmiennym kontekście różnych krajów, z których wywodzą się uczestnicy naszej konferencji.      

Wśród uczetsników badacze z Kanady, Holandi, Francji, Niemiec, Polski i Stanów Zjednoczonych.

 

Program: 

Czwartek, 16.09. 2010

10:00-12:15 First Session

Victoria Kahn (University of California, Berkeley) – Political Theology and Modernity: The Case of Machiavelli

Jacek Bartyzel (Nicolaus Copernicus University, Toruń) - Teologia polityczna a nauka społeczna Kościoła. "Chrześcijańska konstytucja państw" i "Społeczne Królestwo Chrystusa" (Political Theology and Catholic Social Teaching: the "Christian Constitution of States" and the "Social Body of Christ")    

Daniel Tanguay (Ottawa University) – Democracy as Negative Political Theology: Marcel Gauchet's Theory of Democracy 

12:15-12:30 Coffee break

12:30-14:45 Second Session

David Janssens (Tilburg University) – Violent Grace: The Theologico-Political Problem in Ancient Poetry and Philosophy   

Paweł  Armada (Ignatianum, Kraków) – Prophetology as a Political Science: Some Preliminary Remarks 

Bogdan Szlachta (Jagiellonian University / Ignatianum, Kraków) – The Christian Concept of Voluntarism as a Source of Modern Political Thinking  

14:45-16:15 Lunch break

16:15-19:00 Third Session

Ryszard Legutko (Jagiellonian University, Kraków) - Problem ciągłości kulturowej narodu w kontekście teologiczno-politycznym (Cultural Continuity of a Nation as a Theologico-Political Problem)   

Till Kinzel (TU Braunschweig) - Political Theology, Hermeneutics and Bible Criticism: English Thinkers on Reason and Revelation between 'libertas philosophandi' and 'conservatio tranquillitatis' in the 17th and 18th Century  

Michał  Łuczewski (Warsaw University) - The Demonic Origins of Social Sciences   

Krzysztof C. Matuszek (Ignatianum, Kraków) - Teologia polityczna między uniwersalizmem a partykularyzmem (Political Theology between Universalism and Particularism)       

 

Piątek, 17.09. 2010   

9:45-12:00 First Session

Leora Batnitzky (Princeton University) - Law and Belief: Judaism, Christianity, and the Theologico-Political Predicament of Modernity   

Piotr Nowak (Bialystok University) - Political Theology of Jacob Taubes    

Emmanuel Patard (Université  Paris 1 - Panthéon-Sorbonne) - The Theologico-Political Problem and the Strauss-Voegelin Debate    

12:00-12:15 Coffee break

12:15-14:30 Second Session

Marek A. Cichocki (University of Warsaw) - Carl Schmitt's Political Theology 

John McCormick (University of Chicago) - Post-Enlightenment Sources of Political Authority: Biblical Atheism, Political Theology, and the Schmitt-Strauss Exchange    

Arkadiusz Górnisiewicz (Jagiellonian University, Kraków) - The Problem of the Closure of any Political Theology: Remarks on the Controversy between Erik Peterson, Carl Schmitt, and Hans Blumenberg  

14:30-16:00 Lunch break

16:00-18:00 Final discussion

Wit Pasierbek, SJ (Ignatianum, Kraków) 

Włodzimierz Bernacki (Jagiellonian University / Ignatianum, Kraków)