Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie na konferencję „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: nowa mapa geopolitycznej rywalizacji”

ZAPROSZENIE

Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie
Wydział Stosunków Międzynarodowych
Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Nauk Politycznych I Stosunków Międzynarodowych
Priorytetowy Obszar Badawczy Society of the Future – Global Trends Lab
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Centrum Informacji i Dokumentacji NATO

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w IV międzynarodowej konferencji naukowej

„KRYZYS WSPÓŁCZESNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA: NOWA MAPA GEOPOLITYCZNEJ RYWALIZACJI”

Lwów, 16 kwietnia 2021 r.

 

 Informacje organizacyjne

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów prowadzących aktywną działalność naukowo-badawczą w zakresie nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych, socjologicznych i historycznych.

 

Proponowana tematyka konferencji:

 • Bezpieczeństwo regionalne w nowych kontekstach geopolitycznych
 • Mechanizmy i formy wielostronnej współpracy międzynarodowej we współczesnym świecie
 • Teoretyczne aspekty stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego
 • System bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Bezpieczeństwo regionalne: aspekty prawnomiędzynarodowe
 • Organizacje międzynarodowe w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Stosunki międzynarodowe w warunkach kryzysu: aspekty społeczne i ekonomiczne
 • Dyplomacja cyfrowa w warunkach transformacji systemu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa.

 

Forma obrad:

Konferencja odbędzie się w formie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

 

Ramowy program obrad: 

16 kwietnia 2021

10:00 – 10:10 AM – Otwarcie konferencji
10:10 – 12:00 AM – Sesja plenarna
12:00 – 17:00 AM – Obrady w panelach

Planowany harmonogram konferencji ma charakter orientacyjny i zostanie dostosowany do ostatecznej liczby uczestników. Dokładny program wydarzenia zostanie opublikowany przed konferencją.

 

Języki robocze konferencji:

 • ukraiński
 • polski
 • angielski

 

Zgłoszenie udziału:

Warunkiem udziału w konferencji jest wysłanie do organizatorów formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://tinyurl.com/5k362z6w

 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 2 kwietnia 2021 r.

 

Koordynatorzy konferencji:

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z udziałem w obradach, prosimy o kontakt z koordynatorami konferencji, którymi są:

Ze strony polskiej:

Dr hab. Piotr Bajor, piotr.bajor@uj.edu.pl

Ze strony ukraińskiej:

Dr Roman Vovk, roman.vovk@lnu.edu.ua
plakat konfrencji