Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210528

Kierunek Wschód: migracje azjatyckie

Data: 28.05.2021 - 29.05.2021
Miejsce: Platforma online – Facebook live przy użyciu platformy StreamYard
Kontakt: Aleksandra Tutko (przewodnicząca Koła), a.tutko@student.uj.edu.pl, Julia Dural (wiceprzewodnicząca Koła), julia.dural@student.uj.edu.pl
Witryna internetowa: https://fb.me/e/N6odkKNu

Azja to kontynent, który zamieszkuje największy odsetek ludności świata. W jej obrębie odbywa się wiele ruchów migracyjnych – udokumentowanych i nieudokumentowanych, które są ważnym czynnikiem kształtującym ten region. Jest to obszar różnorodny pod względem politycznym, religijnym, ludnościowym i kulturowym. To zróżnicowanie nie tylko czyni go interesującym, ale wymaga też wieloaspektowego podejścia do występujących tam migracji.

Konferencję organizuje Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych działające przy Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na wybór tematu konferencji wpływ miało wiele aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych, w tym m.in.: obecna sytuacja mniejszości azjatyckich w wielu krajach, szczególnie po rozpoczęciu pandemii COVID-19, zmagania uchodźców syryjskich w odnalezieniu bezpieczeństwa, czy wzmożona ilość przestępstw motywowanych nienawiścią rasową i narodowościową w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Konferencja ma na celu podkreślenie znaczenia ruchów migracyjnych na kontynencie azjatyckim, ich przyczyn i skutków, a także roli, jaką odgrywają w życiu ludzi. Poprzez wieloaspektowe spojrzenie na tę tematykę chcemy wywołać dyskusję wśród zainteresowanych,  jak również zwrócić uwagę na różne problemy z nią związane - m.in. uchodźstwo, handel ludźmi, migracje przymusowe.

Pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką migracji – studentów, doktorantów, ekspertów, pasjonatów ruchów migracyjnych i mniejszości. Poprzez tę inicjatywę chcemy także rozpowszechnić wiedzę na temat migracji, ich znaczenia i konsekwencji dla świata. Konferencja rozpocznie się wykładem eksperckim, którzy przeprowadzi dr Koh Sin Yee z Uniwersytetu Monasza w Malezji.

Zapraszamy również do zgłaszania się jako prelegent! Więcej informacji dotyczących zgłoszenia na Facebooku Koła!

Dr Koh Sin Yee jest starszym wykładowcą na Uniwersytecie Monash w Malezji. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu geografii człowieka i studiów miejskich w London School of Economics and Political Science (LSE). Wykładała na LSE, City University of Hong Kong oraz Universiti Brunei Darussalam. Zanim rozpoczęła pracę naukową, była specjalistą ds. rozwoju miejskiego w Singapurze.

Jej badania, umiejscowione na przecięciu studiów migracyjnych i studiów miejskich, opierają się na trzech obszarach zainteresowań:

  • migracje/mobilności i obywatelstwo;
  • urbanizacja, nierówności i zmiany społeczne;
  • geografia postkolonialna.

Jej ostatnie książki obejmują “Race, Education, and Citizenship” (2017), Cities and the Super-Rich (2017), New Chinese Migrations (2018) oraz The Globalisation of Real Estate (2018).

Plakat z informacjami dotyczącymi konferencji