Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220111

On Extraterrestial Life and Human’s Future in the Universe. A combined physical, social and political science discussion - wykład Profesora Jonathana Jianga

Data: 11.01.2022
Czas rozpoczęcia: 15:00
Miejsce: On-line: MS Teams
Organizator: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Kontakt: dr Piotr Obacz, piotr.obacz@uj.edu.pl, 691 409 134

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich – studentów, doktorantów, badaczy i wykładowców naszego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz innych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego – do udziału w otwartym wykładzie Profesora Jonathana Jianga z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA (Jet Propulsion Laboratory) i California Institute of Technology (CalTech) na temat: On Extraterrestial Life and Human’s Future in the Universe. A combined physical, social and political science discussion (O życiu pozaziemskim i ludzkiej przyszłości we wszechświecie. Połączone rozważania fizyczne, socjologiczne i politologiczne).

Pośród tryliardów gwiazd w naszym wszechświecie i ponad 13 miliardów lat od czasu jego powstania, żadna cywilizacja nie osiągnęła takiego poziomu technicznego i rozwoju, które pozwoliłyby jej skolonizować nasz Układ Słoneczny lub sąsiednie układy. Ostatnie badania sugerują, że prawdopodobieństwo samo-anihilacji jest najbardziej istotnym parametrem determinującym skalę i długość trwania inteligentnego życia w kosmosie. Zważywszy na obecną, ogarniającą cały świat pandemię, pesymistyczny trend zmian klimatu, czy najostrzejsze o lat napięcia między Chinami a Tajwanem, nie może dziwić, że wielu wątpi w przyszłość ludzkości na Ziemi.

Wykład będzie obejmował połączoną perspektywę nauk fizycznych, nauk społecznych i nauki o polityce, by we właściwy sposób odnieść się do powyższego problematycznego zagadnienia. Będziemy dyskutować o poszukiwaniu i badaniu życia pozaziemskiego; o tym, jak te dociekania wpływają na nasze rozumienie natury, w tym nas samych; o tym, jakie mogą być istoty pozaziemskie; o tym, jakie może być ich społeczeństwo, polityka i nauka. Rozważymy także różne koncepcje ochrony naszego gatunku oraz ścieżki wiodące do rozwoju i przetrwania naszej cywilizacji w przyszłości.

 

Wykład i debata odbędą się 11 stycznia br. o godz. 15:00 na platformie MS Teams, spotkanie będzie także transmitowane na kanale Youtube.

Link Youtube.

Link MS Teams.

Podczas spotkania każdy będzie miał możliwość komentowania i zadawania pytań naszemu Gościowi.

Wykład Profesora Jianga jest pierwszym z serii wykładów celujących w promocję przekraczania i poszerzania granic nauki o polityce jako dyscypliny naukowej; promocję interdyscyplinarnej współpracy naukowej; a także promocję Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Profesor Jonathan Jiang jest Głównym Naukowcem Działu Inżynierii i Nauki Laboratorium Napędu Odrzutowego (Jet Propulstion Laboratory) NASA, California Institute of Technology (Caltech). Profesor jest autorem ponad 220 publikacji w dziedzinie nauk o Ziemi i kosmosie oraz astrofizyki. Został dwukrotnie nagrodzony przez NASA medalami za wybitne osiągnięcia naukowe, prowadzenie innowacyjnych badań naukowych z użyciem narzędzi satelitarnych NASA oraz służbę w misjach tejże instytucji. Ostatnio otrzymał Nagrodę im. Edwarda Stone’a.

Więcej o Profesorze Jonathanie Jiangu znajdą Państwo na stronie Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology.

Spotkanie będzie prowadzone przez dr. Piotra Obacza z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

W razie pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z dr. Obaczem: piotr.obacz@uj.edu.pl.