Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220111

On Extraterrestial Life and Human’s Future in the Universe. A combined physical, social and political science discussion - wykład Profesora Jonathana Jianga

Data: 11.01.2022
Czas rozpoczęcia: 15:00
Miejsce: On-line: MS Teams
Organizator: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Kontakt: dr Piotr Obacz, piotr.obacz@uj.edu.pl, 691 409 134

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich – studentów, doktorantów, badaczy i wykładowców naszego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz innych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego – do udziału w otwartym wykładzie Profesora Jonathana Jianga z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA (Jet Propulsion Laboratory) i California Institute of Technology (CalTech) na temat: On Extraterrestial Life and Human’s Future in the Universe. A combined physical, social and political science discussion (O życiu pozaziemskim i ludzkiej przyszłości we wszechświecie. Połączone rozważania fizyczne, socjologiczne i politologiczne).

Pośród tryliardów gwiazd w naszym wszechświecie i ponad 13 miliardów lat od czasu jego powstania, żadna cywilizacja nie osiągnęła takiego poziomu technicznego i rozwoju, które pozwoliłyby jej skolonizować nasz Układ Słoneczny lub sąsiednie układy. Ostatnie badania sugerują, że prawdopodobieństwo samo-anihilacji jest najbardziej istotnym parametrem determinującym skalę i długość trwania inteligentnego życia w kosmosie. Zważywszy na obecną, ogarniającą cały świat pandemię, pesymistyczny trend zmian klimatu, czy najostrzejsze o lat napięcia między Chinami a Tajwanem, nie może dziwić, że wielu wątpi w przyszłość ludzkości na Ziemi.

Wykład będzie obejmował połączoną perspektywę nauk fizycznych, nauk społecznych i nauki o polityce, by we właściwy sposób odnieść się do powyższego problematycznego zagadnienia. Będziemy dyskutować o poszukiwaniu i badaniu życia pozaziemskiego; o tym, jak te dociekania wpływają na nasze rozumienie natury, w tym nas samych; o tym, jakie mogą być istoty pozaziemskie; o tym, jakie może być ich społeczeństwo, polityka i nauka. Rozważymy także różne koncepcje ochrony naszego gatunku oraz ścieżki wiodące do rozwoju i przetrwania naszej cywilizacji w przyszłości.

 

Wykład i debata odbędą się 11 stycznia br. o godz. 15:00 na platformie MS Teams, spotkanie będzie także transmitowane na kanale Youtube.

Link Youtube.

Link MS Teams.

Podczas spotkania każdy będzie miał możliwość komentowania i zadawania pytań naszemu Gościowi.

Wykład Profesora Jianga jest pierwszym z serii wykładów celujących w promocję przekraczania i poszerzania granic nauki o polityce jako dyscypliny naukowej; promocję interdyscyplinarnej współpracy naukowej; a także promocję Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Profesor Jonathan Jiang jest Głównym Naukowcem Działu Inżynierii i Nauki Laboratorium Napędu Odrzutowego (Jet Propulstion Laboratory) NASA, California Institute of Technology (Caltech). Profesor jest autorem ponad 220 publikacji w dziedzinie nauk o Ziemi i kosmosie oraz astrofizyki. Został dwukrotnie nagrodzony przez NASA medalami za wybitne osiągnięcia naukowe, prowadzenie innowacyjnych badań naukowych z użyciem narzędzi satelitarnych NASA oraz służbę w misjach tejże instytucji. Ostatnio otrzymał Nagrodę im. Edwarda Stone’a.

Więcej o Profesorze Jonathanie Jiangu znajdą Państwo na stronie Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology.

Spotkanie będzie prowadzone przez dr. Piotra Obacza z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

W razie pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z dr. Obaczem: piotr.obacz@uj.edu.pl.