Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych na Tygodniu Jakości Kształcenia 2022

W dniach 21-25 marca 2022 odbędzie się Tydzień Jakości Kształcenia - cykliczna impreza organizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim od 2012 roku. Celem TJK jest tworzenie warunków sprzyjających zwiększaniu świadomości znaczenia działań projakościowych w UJ, jak również dostrzeganiu różnorodnych czynników, które wpływają na ocenę jakości kształcenia na naszej Uczelni. W ramach wydarzenia przeprowadzonych zostanie się szereg wykładów, seminariów i warsztatów otwartych w formule online. Na poszczególne punkty programu obowiązuje rejestracja, której dokonać można przez stronę rejestracji

Szczególnie zapraszamy na wydarzenia, w których udział wezmą członkowie i członkinie społeczności naszego Wydziału.

 

PEŁNA LISTA:

Poniedziałek 21 marca, godz. 12:00-14:00

„Modele kształcenia zorientowane na studentów i doktorantów – dobre praktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Panel „Modele kształcenia zorientowane na studentów i doktorantów – dobre praktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego” zaproponowany został jako dyskusja odnosząca się do wątków poruszanych w Panelu I Seminarium otwierającego, ale z odniesieniem do realiów Uniwersytetu Jagiellońskiego i praktyk funkcjonujących w ramach naszej Uczelni. Do debaty zaproszone zostały osoby wdrażające metody kształcenia zorientowane na studentów i doktorantów, promujące rozwiązania sprzyjające rozwojowi współpracy ze studentami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Paneliści:

 • dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)
 • dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. UJ (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • dr Renata Gargula (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
 • dr Agnieszka Kania (Wydział Polonistyki)
 • dr Łukasz Hajduk (Wydział Filozoficzny)
 • dr Piotr Trzepacz (Wydział Geografii i Geologii)

Moderator: dr Iwona Maciejowska, prof. UJ - przewodnicząca Rady na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi, Wydział Chemii

Wtorek 22 marca, godz. 14:00-15:00

„Pierwsze wspólne studia Una Europa! Bachelor in European Studies”

Una Europa z dumą ogłasza rozpoczęcie swojego pierwszego wspólnego programu studiów - Una Europa Bachelor in European Studies (BAES), opracowanego przez osiem uniwersytetów Una Europa: Uniwersytet Jagielloński, Freie Universität Berlin, Alma Mater Studiorum – Universitá di Bologna, University of Edinburgh, Helsingin Yliopisto, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid oraz Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. BAES jest pierwszym tego typu programem w Europie będącym wynikiem zaangażowania uniwersytetów partnerskich w nowy poziom intensywnej, interdyscyplinarnej i opartej na badaniach współpracy międzynarodowej.

Dyskusja ma również na celu zaprezentowanie ambitnych planów Una Europa w zakresie opracowania i wdrożenia wspólnych innowacyjnych formatów na wszystkich poziomach kształcenia, w celu podniesienia jakości wspólnej oferty edukacyjnej i współtworzenia środowiska edukacyjnego dostosowanego do potrzeb przyszłych absolwentów.

Prowadzący: dr Natasza Styczyńska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Studiów Europejskich, koordynatorka BAES)  

Paneliści:

 • prof. dr hab. Stanisław Kistryn (Pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa)
 • dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ (Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych)
 • dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ  (Wydział Prawa i Administracji)
 • mgr Lena Helińska (Wydział Prawa i Administracji)
 • Marco Reyes-Bernal (Una Europa Student Board Co-chair)

Środa 23 marca, godz. 17:00-18:00

„Czy metoda Montessori może być przydatna w nauczaniu akademickim?

Opracowana przez włoską lekarkę Marię Montessori już ponad sto lat temu metoda dydaktyczna kładzie nacisk na rozwijanie zainteresowań uczniów oraz kształtowanie odpowiedzialności za ich otoczenie. Najczęściej stosowana jest w edukacji podstawowej i przedszkolnej, ale tak jak współczesne metody nauczania akademickiego wykorzystuje ona metody aktywizujące i tutoring. W obu przypadkach dąży się nie tylko do przekazania wiedzy, ale również do rozwijania umiejętności i kształtowania określonych postaw. Celem wydarzenia będzie przybliżenie zasad pedagogiki Montessori i refleksja nad tym, czy i jak mogą być one przydatne w nauczaniu akademickim. Wydarzenie będzie miało charakter spotkania z osobą mającą doświadczenie w nauczaniu metodą Montessori.

Prowadzący: dr hab. Franciszek Czech (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Studiów Międzykulturowych)

Czwartek 24 marca, godz. 10:00-12:00

„Współczesne wyzwania i problemy nauczania i uczenia się w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Połączona perspektywa wykładowców, studentów i doktorantów”

Panel będzie poświęcony najistotniejszym obecnie problemom i wyzwaniom, jakie stają przed społecznością dydaktyków i osób uczących się w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Punktem wyjścia w dyskusji będą pytania o status, kondycję i ważność ww. dyscypliny w pejzażu dyscyplin naukowych w Polsce oraz o znaczenie uczenia się tego, co obecnie ta dyscyplina ma do zaoferowania. Natomiast celem panelu jest odpowiedź na pytania o przyszłość dyscypliny nauki o polityce i administracji w Polsce – pytań o zasadniczym znaczeniu dla wszystkich osób zaangażowanych w istnienie i rozwój tej dyscypliny, zarówno uczonych-dydaktyków, jak i uczących się. By efektywnie ocenić bieżącą sytuację dyscypliny i odpowiedzieć na węzłowe pytania, które jej dotyczą, dyskutanci odniosą się do istniejących uwarunkowań instytucjonalno-prawnych; dominujących wzorów organizacji dydaktyki oraz wzorów prowadzenia procesu nauczania; aktualnych trendów, bieżących potrzeb i sfer, które wymagają poprawy, modyfikacji lub całkowitej zmiany. Oprócz tego, podczas debaty zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia, jak:

 • organizacja procesu dydaktycznego;
 • „polityka dydaktyki”; wsparcie dydaktyki, czyli czego i kogo?
 • między realnym wsparciem społeczności akademickiej a politykierstwem;
 • dobre oraz dysfunkcjonalne praktyki dydaktyczne;
 • przedmiot nauczania/uczenia się a cele dydaktyki/cele uczących się i oczekiwania rynku;
 • zagadnienie nauczania bi-, inter- i multidyscyplinarnego;
 • techniki i metody nauczania, czyli pytanie o "efektywność";
 • orientacja na rezultaty czy na proces?, i wiele innych.

Paneliści:

 • dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB Vistula – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula.
 • dr hab. Artur Laska, prof. UKW – Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Teorii Polityki i Zarządzania Sferą Publiczną.
 • dr hab. Adrian Tyszkiewicz – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego.
 • dr hab. Ewa Marciniak – Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2016-2019 Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW.
 • Pani Aleksandra Prusak – studentka III roku Politologii w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Przewodnicząca Koła Nauk Politycznych INPiSM UJ.
 • Pani mgr Anna Słupek – doktorantka, uczestniczka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, przygotowująca rozprawę doktorską pod kierunkiem naukowym dr hab. Anny Citkowskiej-Kimli, prof. UJ.

Moderator: dr Piotr Obacz – adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Piątek 25 marca, godz. 10:00-11:30

„Design Sprint [ZintegrUJ]”

Jak minimalizować koszty, zwiększyć tempo i prawdopodobieństwo odnalezienia dobrego rozwiązania? Możliwości jest wiele, a jedną z ciekawszych jest DESIGN SPRINT – 30 godzinny proces zbierania i przetwarzania danych kończący się stworzeniem prototypu, który choć nie jest w pełni funkcjonalny, pozwala na testy wśród prawdziwych użytkowników. Serdecznie zapraszam na prezentacje tego pięciofazowego procesu.

Prowadzący: dr Maksymilian Galon (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Organizacja: Biuro Projektu Zintegruj

 

Oprócz powyższych wydarzeń, zachęcamy również do obejrzenia wykładu mistrzowskiego dr hab. Łukasza Gacka, prof. UJ dotyczącego realizacji Agendy 2030 w Chinach i zrównoważonego rozwoju.