Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220426

Wykład Profesora Artura Gruszczaka pt. Nigdy nie byliśmy dostatecznie bezpieczni. Transwersalne współzależności w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

Data: 26.04.2022
Czas rozpoczęcia: 11:00
Miejsce: On-line – MS Teams, streaming na Youtube
Organizator: dr Piotr Obacz (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ)
Kontakt: dr Piotr Obacz, piotr.obacz@uj.edu.pl, 691 409 134

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ do udziału w wykładzie Profesora Artura Gruszczaka – Kierownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ:

Nigdy nie byliśmy dostatecznie bezpieczni. Transwersalne współzależności w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

 

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2022 roku (wtorek) o godzinie 11:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, będzie także streamingowane na żywo na Youtube.

LINKI DO SPOTKANIA:

Link MS Teams.

Link Youtube.

Uczestnicy będą mieli możliwość komentowania i zadawania pytań na czacie.

 

Profesor Artur Gruszczak jest Kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, pełni także m.in. funkcję Pełnomocnika Rektora UJ ds. współpracy z Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych oraz członka Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ; jest członkiem m.in. International Studies Association, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz International Political Science Association; wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe.

 

Abstrakt wykładu:

Wykład poświęcony będzie problemowi nieustannego napięcia pomiędzy wolnością i bezpieczeństwem, jako kanwie polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Kompromis między swobodą przemieszczania się a względami bezpieczeństwa przyjętymi na poziomie unijnym, nigdy nie został należycie skonsolidowany, co doprowadziło do kontestacji zdolności i działań Unii w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Złożona instytucjonalna infrastruktura Unii Europejskiej dodatkowo skomplikowała starania na rzecz bezpieczeństwa przepływu osób, co było szczególnie widoczne w procesie decyzyjnym oraz implementacji polityk w wymiarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Celem wykładu jest wyjaśnienie unijnej polityki bezpieczeństwa wewnętrznego jako sfery transwersalnych współzależności. W ślad za cennymi i zróżnicowanymi doświadczeniami, które Unia Europejska zgromadziła na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, UE stosuje mechanizm złożony z połączonych instrumentów politycznych, instytucjonalnych, prawnych i finansowych, który celuje w zapewnienie równowagi pomiędzy względami bezpieczeństwa w obliczu różnorakich zagrożeń a korzyściami płynącymi ze swobody przemieszczania się i opartego na wolności porządku publicznego. W pewien szczególny sposób godzi on potrzeby państw członkowskich z celami regionalnej integracji. W sposób transwersalny międzyrządowe postanowienia są dostosowywane do ponadnarodowych polityk. Implikuje to poszukiwanie strategicznych ‘punktów równowagi’, które pozwalają efektywnie kalibrować polityki unijne w obliczu nacisków ze strony państw członkowskich oraz sygnałów ze strony aktorów państwowych i pozapaństwowych. Mechanizm ten zostanie omówiony na dwóch przykładach: współpracy antyterrorystycznej oraz przeciwdziałaniu instrumentalnemu wykorzystywaniu migrantów.

 

Wykład Profesora Artura Gruszczaka jest częścią cyklu ośmiu wykładów w ramach projektu „Państwo, różnorodność i bezpieczeństwo. Studia nad współzależnościami we współczesnym świecie” (“State, Diversity, and Security. Studies on Interdependencies in Contemporary World”).

HARMONOGRAM WYKŁADÓW:

28 lutego:
Prof. Avigail Eisenberg
, University of Victoria

8 marca:
Nick Pope
, były pracownik brytyjskiego Ministry of Defence, obecnie niezależny ekspert, doradca i publicysta

23 marca:
Prof. Robert O. Keohane
, Princeton University

12 kwietnia:
Prof. Bogusław Pacek
, generał dywizji w stanie spoczynku, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Azji Wschodniej i Południowej, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu WSMiP UJ

26 kwietnia:
Prof. Artur Gruszczak
, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych WSMiP UJ

10 maja:
Prof. Brygida Kuźniak
, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UJ

24 maja:
Prof. Oriane Calligaro
, Université Catholique de Lille

31 maja
Prof. John Ishiyama
, Prezydent Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, University of North Texas

 

Projekt “State, Diversity, and Security. Studies on Interdependencies in Contemporary World” jest finansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego „Heritage”, Minigranty dydaktyczno-edukacyjne Edycja I, w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu nowatorskich, interdyscyplinarnych wykładów on-line z udziałem wybitnych uczonych, znakomitości życia akademickiego oraz ważnych postaci sfery publicznej z różnych krajów. Cykl wykładów dedykowany jest studentom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwłaszcza Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Będzie on dla nich niezwykłą okazją do spotkania z wybitnymi ekspertami - politologami, prawnikami, specjalistami w zakresie bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych oraz, co najważniejsze, poszerzenia wiedzy i horyzontów poznawczych. Wykłady dotyczyć będą fundamentalnych problemów i wyzwań współczesności, które w zasadniczy sposób oddziałują na ludzkie życie, funkcjonowanie państw i społeczeństw i które zaważyć mogą ich na przyszłości. Dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego przedmiotowy cykl będzie tym ważniejszy, że pozwoli ukazać wybrane problemy i wyzwania nie jako wyizolowane przypadki, lecz jako elementy globalnych procesów zachodzących w warunkach współzależności, narastających wraz z postępującą globalizacją.

Kierownikiem projektu jest dr Piotr Obacz – adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

 

Zapraszamy wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych oraz studentów i doktorantów do udziału w wymienionych wyżej spotkaniach na platformie MS Teams i na Youtube.

Każdy z Państwa będzie miał przy tym możliwość komentowania i zadawania pytań na czacie.

W razie, gdyby przed spotkaniem chcieliby Państwo zgłosić pytania do zaproszonych gości lub zagadnienia, które chcieliby Państwo, by były omówione, do Państwa dyspozycji pozostaje Kierownik projektu i zarazem prowadzący spotkania dr Piotr Obacz: piotr.obacz@uj.edu.pl.

plakat wykładu, po lewej stronie zdjęcie profesora gruszczaka, po prawej tytuł wykładu, na górze logo wydziału studiów międzynarodowych i politycznych i logo uczelnia badawcza, na dole logo teams i youtube