Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220510

Wykład Profesor Brygidy Kuźniak pt. Czy współczesne prawo międzynarodowe publiczne jest motorem napędowym internacjonalizacji?

Data: 10.05.2022
Czas rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: On-line – MS Teams, streaming na Youtube
Organizator: dr Piotr Obacz (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ)
Kontakt: dr Piotr Obacz, piotr.obacz@uj.edu.pl, 691 409 134

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ do udziału w wykładzie Profesor Brygidy Kuźniak z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UJ:

Czy współczesne prawo międzynarodowe publiczne jest motorem napędowym internacjonalizacji?

 

Spotkanie odbędzie się 10 maja 2022 roku (wtorek) o godzinie 16:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, będzie także streamingowane na żywo na Youtube.

LINKI DO SPOTKANIA:

Link MS Teams,

Link Youtube.

Uczestnicy będą mieli możliwość komentowania i zadawania pytań na czacie.

 

Dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ jest prawniczką internacjonalistką, członkinią Grupy Polskiej International Law Association, pracuje w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UJ. Profesor Kuźniak specjalizuje się w prawie organizacji międzynarodowych, sądownictwie międzynarodowym, prawie dyplomatycznym i konsularnym, protokole dyplomatycznym, etykiecie prawniczej i negocjacjach międzynarodowych.

Profesor Brygida Kuźniak była wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, w tym nagrodą Pro Arte Docendi. Jej ostatnia monografia pt. Instrumentalizacja prawa międzynarodowego na przykładzie Polski jako strony konwencji stambulskiej (Kraków 2020, napisana wraz z Piotrem Obaczem) została uhonorowana jedynym wyróżnieniem w konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych na najlepszą, oryginalną monografię naukową.

 

Abstrakt wykładu:

Czy współczesne prawo narodów jest efektywnym regulatorem stosunków międzynarodowych? Czy jego rola sprowadza się do bycia narzędziem internacjonalizacji? Czy (i pod jakimi warunkami) może ono być również jej motorem napędowym?

Wykład dotyczyć będzie zagadnień fundamentalnych dla prawa międzynarodowego publicznego, a mianowicie katalogu źródeł oraz katalogu podmiotów tej specjalności prawa. Materia ta rzutuje w sposób zasadniczy na kształt i kondycję społeczności międzynarodowej, w tym na rodzaje występujących w niej więzi oraz zależności.

Ujęte zostaną w szczególności takie kwestie, jak znaczenie i przyszłość prawa zwyczajowego oraz prawa traktatowego jako regulatora stosunków międzynarodowych oraz znaczenie aktów typu soft law dla rozwoju relacji międzynarodowych. Przeanalizowana zostanie także rola organizacji międzynarodowych – wtórnego, lecz bardzo istotnego podmiotu prawa międzynarodowego.

 

Wykład Profesor Brygidy Kuźniak jest częścią cyklu ośmiu wykładów w ramach projektu „Państwo, różnorodność i bezpieczeństwo. Studia nad współzależnościami we współczesnym świecie” (“State, Diversity, and Security. Studies on Interdependencies in Contemporary World”).

HARMONOGRAM WYKŁADÓW:

28 lutego:
Prof. Avigail Eisenberg
, University of Victoria

8 marca:
Nick Pope
, były pracownik brytyjskiego Ministry of Defence, obecnie niezależny ekspert, doradca i publicysta

23 marca:
Prof. Robert O. Keohane
, Princeton University

12 kwietnia:
Prof. Bogusław Pacek
, generał dywizji w stanie spoczynku, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Azji Wschodniej i Południowej, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu WSMiP UJ

26 kwietnia:
Prof. Artur Gruszczak
, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych WSMiP UJ

10 maja:
Prof. Brygida Kuźniak
, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UJ

24 maja:
Prof. Oriane Calligaro
, Université Catholique de Lille

31 maja
Prof. John Ishiyama
, Prezydent Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, University of North Texas

 

Projekt “State, Diversity, and Security. Studies on Interdependencies in Contemporary World” jest finansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego „Heritage”, Minigranty dydaktyczno-edukacyjne Edycja I, w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu nowatorskich, interdyscyplinarnych wykładów on-line z udziałem wybitnych uczonych, znakomitości życia akademickiego oraz ważnych postaci sfery publicznej z różnych krajów. Cykl wykładów dedykowany jest studentom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwłaszcza Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Będzie on dla nich niezwykłą okazją do spotkania z wybitnymi ekspertami - politologami, prawnikami, specjalistami w zakresie bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych oraz, co najważniejsze, poszerzenia wiedzy i horyzontów poznawczych. Wykłady dotyczyć będą fundamentalnych problemów i wyzwań współczesności, które w zasadniczy sposób oddziałują na ludzkie życie, funkcjonowanie państw i społeczeństw i które zaważyć mogą ich na przyszłości. Dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego przedmiotowy cykl będzie tym ważniejszy, że pozwoli ukazać wybrane problemy i wyzwania nie jako wyizolowane przypadki, lecz jako elementy globalnych procesów zachodzących w warunkach współzależności, narastających wraz z postępującą globalizacją.

Kierownikiem projektu jest dr Piotr Obacz – adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

 

Zapraszamy wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych oraz studentów i doktorantów do udziału w wymienionych wyżej spotkaniach na platformie MS Teams i na Youtube.

Każdy z Państwa będzie miał przy tym możliwość komentowania i zadawania pytań na czacie.

W razie, gdyby przed spotkaniem chcieliby Państwo zgłosić pytania do zaproszonych gości lub zagadnienia, które chcieliby Państwo, by były omówione, do Państwa dyspozycji pozostaje Kierownik projektu i zarazem prowadzący spotkania dr Piotr Obacz: piotr.obacz@uj.edu.pl.

plakat wykładu, po lewej stronie zdjęcie profesor kuźniak, po prawej tytuł wykładu, na górze logo wydziału studiów międzynarodowych i politycznych i logo uczelnia badawcza, na dole logo teams i youtube