Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220523

Wykład Profesor Oriane Calligaro pt. Podejście Unii Europejskiej do kwestii europejskiej tożsamości – pomiędzy dziedzictwem, kulturą i wartościami

Data: 23.05.2022
Czas rozpoczęcia: 15:00
Miejsce: On-line – MS Teams, streaming na Youtube
Organizator: dr Piotr Obacz (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ)
Kontakt: dr Piotr Obacz, piotr.obacz@uj.edu.pl, 691 409 134

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ do udziału w wykładzie Profesor Oriane Calligaro (European School of Political and Social Sciences, Université Catholique de Lille):

Podejście Unii Europejskiej do kwestii europejskiej tożsamości – pomiędzy dziedzictwem, kulturą i wartościami
(The EU's approach to European identity – between heritage, culture and values)

 

Spotkanie odbędzie się 23 maja 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 15:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, będzie także streamingowane na żywo na Youtube.

LINKI DO SPOTKANIA:

Link do MS Teams,

Link do Youtube.

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość komentowania i zadawania pytań.

 

Profesor Oriane Calligaro pracuje w European School of Political and Social Sciences w Université Catholique de Lille, zajmuje również stanowisko profesora wizytującego w College of Europe w Brugii oraz Associate Researcher w Université libre de Bruxelles (Centrum Badań and Życiem Politycznym – CEVIPOL), jest także Współredaktorem Naczelnym czasopisma naukowego „Politique européenne”.

Profesor Calligaro specjalizuje się w problematyce polityk unijnych związanych z europejską tożsamością oraz rolą wartości w przestrzeni Unii Europejskiej, a także socjologią europejskich podmiotów politycznych, procesami decyzyjnymi w UE, grupami interesu i społeczeństwem obywatelskim w UE, historiografią integracji europejskiej.

 

Wykład Profesor Oriane Calligaro jest częścią cyklu ośmiu wykładów w ramach projektu „Państwo, różnorodność i bezpieczeństwo. Studia nad współzależnościami we współczesnym świecie” (“State, Diversity, and Security. Studies on Interdependencies in Contemporary World”).

HARMONOGRAM WYKŁADÓW:

28 lutego:
Prof. Avigail Eisenberg
, University of Victoria

8 marca:
Nick Pope
, były pracownik brytyjskiego Ministry of Defence, obecnie niezależny ekspert, doradca i publicysta

23 marca:
Prof. Robert O. Keohane
, Princeton University

12 kwietnia:
Prof. Bogusław Pacek
, generał dywizji w stanie spoczynku, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Azji Wschodniej i Południowej, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu WSMiP UJ

26 kwietnia:
Prof. Artur Gruszczak
, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych WSMiP UJ

10 maja:
Prof. Brygida Kuźniak
, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UJ

24 maja:
Prof. Oriane Calligaro
, Université Catholique de Lille

31 maja
Prof. John Ishiyama
, Prezydent Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, University of North Texas

 

Projekt “State, Diversity, and Security. Studies on Interdependencies in Contemporary World” jest finansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego „Heritage”, Minigranty dydaktyczno-edukacyjne Edycja I, w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu nowatorskich, interdyscyplinarnych wykładów on-line z udziałem wybitnych uczonych, znakomitości życia akademickiego oraz ważnych postaci sfery publicznej z różnych krajów. Cykl wykładów dedykowany jest studentom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwłaszcza Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Będzie on dla nich niezwykłą okazją do spotkania z wybitnymi ekspertami - politologami, prawnikami, specjalistami w zakresie bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych oraz, co najważniejsze, poszerzenia wiedzy i horyzontów poznawczych. Wykłady dotyczyć będą fundamentalnych problemów i wyzwań współczesności, które w zasadniczy sposób oddziałują na ludzkie życie, funkcjonowanie państw i społeczeństw i które zaważyć mogą ich na przyszłości. Dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego przedmiotowy cykl będzie tym ważniejszy, że pozwoli ukazać wybrane problemy i wyzwania nie jako wyizolowane przypadki, lecz jako elementy globalnych procesów zachodzących w warunkach współzależności, narastających wraz z postępującą globalizacją.

Kierownikiem projektu jest dr Piotr Obacz – adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

 

Zapraszamy wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych oraz studentów i doktorantów do udziału w wymienionych wyżej spotkaniach na platformie MS Teams i na Youtube.

Każdy z Państwa będzie miał przy tym możliwość komentowania i zadawania pytań na czacie.

W razie, gdyby przed spotkaniem chcieliby Państwo zgłosić pytania do zaproszonych gości lub zagadnienia, które chcieliby Państwo, by były omówione, do Państwa dyspozycji pozostaje Kierownik projektu i zarazem prowadzący spotkania dr Piotr Obacz: piotr.obacz@uj.edu.pl.

plakat wykładu, po lewej zdjęcie profesor calligaro, na górze logo wydziału i research university, po prawej szczegóły wydarzenia, pod spodem ikony youtube i teams