Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221027

Konferencja naukowa pt. W 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na Armię Krajową (AK) – otwarcie naboru zgłoszeń

Data: 27.10.2022 - 28.10.2022
Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków
Organizator: Katedra Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”
Kontakt: dr Piotr Obacz: piotr.obacz@uj.edu.pl, 691 409 134, P. Sylwia Walerowska-Skorut: sskorut@muzeum-ak.pl, 12 410 07 61, 602 220 892, P. Robert Springwald: rspringwald@muzeum-ak.pl, rspringwald@o2.pl, 514 642 628

Gorąco zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. W 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ)na Armię Krajową (AK). Będzie to wydarzenie szczególne, bowiem konferencja dedykowana jest prof. dr hab. Grzegorzowi Mazurowi – wybitnemu uczonemu, znakomitemu badaczowi dziejów Polskiego Państwa Podziemnego, w 70. rocznicę Jego urodzin.

Pan Profesor jest autorem m.in. znaczącej w polskiej historiografii okresu 1939-1945 monografii poświęconej Biuru Informacji i Propagandy (BIP) SZP-ZWZ-AK; opublikowana w 1987 roku praca była wielokrotnie nagradzana. BIP był instytucją prowadzącą wielostronną działalność propagandową, oświatową, w zakresie informacji politycznej, dla potrzeb armii podziemnej. W następnych latach prof. dr hab. Grzegorz Mazur rozszerzył swe zainteresowania badawcze, publikując wiele istotnych książek, rozpraw i artykułów, poświęconych Okręgowi Kraków ZWZ-AK, dziejom Lwowa i Małopolski Wschodniej w czasie II wojny światowej – a więc Obszarowi Lwów ZWZ-AK. Nie ograniczał się przy tym wyłącznie do dziejów Polskiego Państwa Podziemnego – jest autorem biografii gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego, a także, z drugiej strony – monografii życia politycznego międzywojennego Lwowa. Przez wiele lat Pan Profesor współpracował z paryskimi „Zeszytami Historycznymi”, a jego wymiana listów z redaktorem Jerzym Giedroyciem została opublikowana w 3-tomowym zbiorze korespondencji między twórcą paryskiej „Kultury” a czołowymi polskimi historykami.

Będziemy zatem zaszczyceni, gdyby zgodzili się Państwo uświetnić tę wyjątkową konferencję, abyśmy mogli wspólnie podziękować prof. dr hab. Grzegorzowi Mazurowi za lata wspaniałej pracy badawczej i dydaktycznej, znaczących osiągnięć naukowych i sukcesów akademickich.

 

W wymiarze merytorycznym, konferencja ma na celu ukazanie sposobów funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Polski Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch organizmów organizacyjnych SZP-ZWZ-AK: Okręgu Kraków i Obszaru Lwów – ich specyfiki, metod działania, problemów, z jakimi się mierzyły, a także osiągniętych sukcesów i poniesionych porażek. Organizatorzy dopuszczają także możliwość zaprezentowania referatów, które pokażą związki sąsiednich jednostek ZWZ-AK: okręgów Śląsk, Kielce-Radom, Lublin, z dwoma wymienionymi powyżej.

Za szczególnym zainteresowaniem Okręgiem Kraków i Obszarem Lwów SZP-ZWZ-AK i poświęceniem im konferencji przemawia wiele argumentów, a to m.in.: a) do tej pory nie doczekały się one gruntownego omówienia naukowego i przedstawienia wyników badań w postaci osobnej monografii – organizatorzy widzą zatem konferencję jako poważny krok na drodze do przygotowania takiego opracowania naukowego; b) zróżnicowanie na ziemiach, objętych działaniem ww. jednostek organizacyjnych, pod względem narodowościowym, religijnym, politycznym i in. stwarzało szczególne warunki dla działalności SZP-ZWZ-AK – wymagają one w związku z tym uważnych studiów; c) obecność południowej granicy, co implikowało szereg ważnych problemów (vide ruch kurierski); d) ustanowienie przez Niemców w Krakowie stolicy Generalnego Gubernatorstwa, co stworzyło wiele trudności w działalności podziemnej wobec wielkiego nasycenia siłami wroga; e) przemianowanie ZWZ na AK było aktem o istotnym znaczeniu nie tylko organizacyjnym, ale również politycznym i symbolicznym, co wymaga uwzględnienia w badaniach historycznych. Co więcej, konferencja ukaże ważną rolę Krakowa – konspiracji krakowskiej – na ogólnopolskiej mapie Polskiego Państwa Podziemnego.

Materialnym efektem wystąpień i debat podczas konferencji będzie monografia zbiorowa traktująca o przedmiotowej problematyce, która przyjmie charakter księgi pamiątkowej, dedykowanej prof. dr hab. Grzegorzowi Mazurowi.

 

Informacje organizacyjne:

  • Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do dnia 18 września 2022 r. na adres: konferencja2022@muzeum-ak.pl
  • Zgłoszenia powinny być przygotowane na załączonym formularzu zgłoszeniowym.
  • Udział w konferencji jest bezpłatny.
  • Językiem konferencji jest język polski.
  • Artykuły do monografii pokonferencyjnej będą mogły zgłosić osoby, które wzięły czynny udział w konferencji (z referatem).

 

Harmonogram:

  • do 18 września 2022 r. – przesyłanie formularzy zgłoszeniowych
  • do 25 września 2022 r. – informacja o przyjęciu referatu
  • do 2 października 2022 r. – ogłoszenie programu konferencji
  • 27-28 października 2022 r. – konferencja

 

Dane kontaktowe:

Wszelkie zapytania, prośby, a także zgłoszenia konferencyjne, prosimy kierować na adres: konferencja2022@muzeum-ak.pl

W razie potrzeby, istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z jednym z organizatorów: