Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221121

Wykład Prezydent IPSA Profesor Dianne Pinderhughes (University of Notre Dame) w ramach projektu Polimpact – Społeczne znaczenie i wpływ politologii

Data: 21.11.2022
Czas rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: On-line – MS Teams, streaming na Youtube
Organizator: dr Piotr Obacz (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ)
Kontakt: dr Piotr Obacz, piotr.obacz@uj.edu.pl, 691 409 134

Gorąco zapraszamy wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, a także pozostałych członków polskiej społeczności politologicznej do udziału w wykładach i dyskusjach w ramach projektu „Polimpact – Społeczne znaczenie i wpływ Politologii”!

 

21 listopada br. (poniedziałek) gościć będziemy Profesor Dianne Pinderhughes z University of Notre Dame – Prezydent International Political Science Associaction. Wykład i późniejsza dyskusja toczyć się będą wokół tematu:

Is There A Future for Political Science?
Reflecting on How to Turn It Inside Out, Upside Down,
and/or Maybe into an Exciting Field

 

Spotkanie odbędzie się 21 listopada br. (poniedziałek) o godz. 16:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, będzie także streamingowane na żywo na kanale Youtube WSMiP UJ.

LINKI DO SPOTKANIA:

Link MS Teams,

Link Youtube.

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość komentowania i zadawania pytań.

 

Profesor Dianne Pinderhughes jest pracowniczką University of Notre Dame i obecną Prezydent International Political Science Association (w kadencji na lata 2021-2023); w pracy badawczej podejmuje tematy związane z nierównościami społecznymi, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz polityką rasową, etniczną i genderową w państwach amerykańskich; jest autorką i współautorką licznych ważnych publikacji, m.in.: Uneven Roads: An Introduction to US Racial and Ethnic Politics, Black Politics After the Civil Rights Revolution: Collected Essays, Race, Gender, and the Changing Face of Political Leadership on 21st Century America; w przeszłości pełniła funkcję Prezydenta Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2007-2008) oraz była członkinią APSA Task Force, odpowiedzialnego za przygotowanie raportu o stanie dyscypliny: Political Science in the 21st Century.

 

Już dziś gorąco zapraszamy również na pozostałe spotkania w ramach projektu Polimpact! Gościć będziemy Profesora Paulo Raveccę z Universidad de la República w Montevideo, a także badaczy polskich. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Wykłady Profesora Jana Zielonki (2 listopada), Profesor Dianne Pinderhughes (21 listopada) oraz pozostałych wybitnych uczonych, są częścią projektu „Polimpact – Społeczne znaczenie i wpływ Politologii”.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, a realizują go: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Oddział w Krakowie) oraz Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie.

Celem projektu Polimpact jest zorganizowanie spotkań o charakterze naukowym oraz popularno-naukowym w nowatorskiej formule, która sprzęgać będzie, po pierwsze, działania ww. podmiotów jako partnerów posiadających wspólne dążenia, po drugie zaś – działania pracowników badawczo-dydaktycznych, studentów oraz krakowskich licealistów zainteresowanych polityką i życiem społecznym.

Jest to projekt zorientowany na przyszłość – przyszłość politologii jako dyscypliny naukowej. Projekt celuje w stymulowanie procesów wzmacniania i rozwoju politologii. Działalność ukierunkowana na wypełnienie tego założenia będzie miała dwa aspekty:

  1. uświadamianie znaczenia, społecznej roli i wpływu politologii w obrębie systemu nauki oraz państwa i społeczeństwa, oraz promowanie tej dyscypliny naukowej – poprzez działania popularyzatorskie wśród młodzieży – wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników badawczo-dydaktycznych oraz studentów;
  2. inicjowanie i promowanie nowego kierunku w dyskusji przedstawicieli politologii nad stanem, rozwojem i przyszłością tej dyscypliny naukowej – poprzez organizację specjalistycznych debat i wykładów, które merytorycznie korespondować będą z regułą "IKR" (Integracja-Konsolidacja-Reorientacja tematyczna).

Projekt wychodzi naprzeciw ważnym oczekiwaniom i potrzebom, a to m.in.:

  • potrzebie inicjowania nowych działań, które realnie przyczynią się do wzmocnienia pozycji politologii w systemie nauki oraz podniosą jej atrakcyjność i uświadomią jej znaczenie;
  • oczekiwaniu, by nieustannie zachęcać do podejmowania szeroko rozumianych studiów politologicznych;
  • potrzebie promocji politologicznych badań, studiów, refleksji.

Kierownikiem projektu jest dr Piotr Obacz – adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, zaś osobami współodpowiedzialnymi za realizację projektu: dr hab. Franciszek Czech – kierownik Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ i przewodniczący krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Pani Marta Rajek i Pani Julia Górecka z Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie.

Plakat wykładu z informacjami organizacyjnymi i zdjęciem Profesor Dianne Pinderhughes