Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230125

Debata pt. „Nauka o polityce: kryzys tożsamości i przesłanki rewitalizacji” w ramach projektu Polimpact – Społeczne znaczenie i wpływ politologii

Data: 25.01.2023
Czas rozpoczęcia: 13:00
Miejsce: budynek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, ul. Reymonta 4, Aula 039
Organizator: dr Piotr Obacz (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Historii Polskiej Myśli Politycznej)
Kontakt: dr Piotr Obacz, piotr.obacz@uj.edu.pl, 691 409 134

Gorąco zapraszamy pracowniczki i pracowników naszego Wydziału oraz studentki i studentów, doktorantki i doktorantów, a także pozostałych członków i członkinie polskiej społeczności politologicznej, do udziału w wykładzie i debacie nt. „Nauka o polityce: kryzys tożsamości i przesłanki rewitalizacji”, organizowanej w ramach projektu Polimpact – Społeczne znaczenie i wpływ Politologii!

 

Spotkanie odbędzie się 25 stycznia br. (środa) o godz. 13:00 w Auli 039 budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ przy ul. Władysława Reymonta 4.

 

Wykład wprowadzający poprowadzą: dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB Vistula – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz dr hab. Arkadiusz Stempin, prof. WSE z Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

W debacie wezmą udział:

– prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg – Prezeska Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. badań i rozwoju,

  • dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ – Kierownik Zakładu Teorii i Metodologii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych WSMiP UJ,
  • dr hab. Magdalena Mikołajczyk – Zakład Badania Aktywności Politycznej i Społecznej w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • dr hab. Franciszek Czech – Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddziału w Krakowie, Dyrektor Instytutu Studiów Międzykulturowych WSMiP UJ.

Spotkanie poprowadzi dr Piotr Obacz (INPiSM UJ).

 

Debata „Nauka o polityce: kryzys tożsamości i przesłanki rewitalizacji” oraz wcześniejsze wykłady – Profesora Jana Zielonki i Profesor Dianne Pinderhughes – są częścią projektu Polimpact – Społeczne znaczenie i wpływ Politologii.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, a realizują go: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Oddział w Krakowie) oraz Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie.

Celem projektu Polimpact jest zorganizowanie spotkań o charakterze naukowym oraz popularno-naukowym w nowatorskiej formule, która sprzęgać będzie, po pierwsze, działania ww. podmiotów jako partnerów posiadających wspólne dążenia, po drugie zaś – działania pracowników badawczo-dydaktycznych, studentów oraz krakowskich licealistów zainteresowanych polityką i życiem społecznym.

Jest to projekt zorientowany na przyszłość – przyszłość politologii jako dyscypliny naukowej. Projekt celuje w stymulowanie procesów wzmacniania i rozwoju politologii. Działalność ukierunkowana na wypełnienie tego założenia będzie miała dwa aspekty:

  1. uświadamianie znaczenia, społecznej roli i wpływu politologii w obrębie systemu nauki oraz państwa i społeczeństwa, oraz promowanie tej dyscypliny naukowej – poprzez działania popularyzatorskie wśród młodzieży – wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników badawczo-dydaktycznych oraz studentów;
  2. inicjowanie i promowanie nowego kierunku w dyskusji przedstawicieli politologii nad stanem, rozwojem i przyszłością tej dyscypliny naukowej – poprzez organizację specjalistycznych debat i wykładów, które merytorycznie korespondować będą z regułą "IKR" (Integracja-Konsolidacja-Reorientacja tematyczna).

Projekt wychodzi naprzeciw ważnym oczekiwaniom i potrzebom, a to m.in.:

  • potrzebie inicjowania nowych działań, które realnie przyczynią się do wzmocnienia pozycji politologii w systemie nauki oraz podniosą jej atrakcyjność i uświadomią jej znaczenie;
  • oczekiwaniu, by nieustannie zachęcać do podejmowania szeroko rozumianych studiów politologicznych;
  • potrzebie promocji politologicznych badań, studiów, refleksji.

Kierownikiem projektu jest dr Piotr Obacz – adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, zaś osobami współodpowiedzialnymi za realizację projektu: dr hab. Franciszek Czech – kierownik Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ i przewodniczący krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Pani Marta Rajek i Pani Julia Górecka z Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie.

Plakat Nauka o polityce: kryzys tożsamości i przesłanki rewitalizacji ze szczegółami wydarzenia i zdjęciami gości, dyskutantów i moderatorów