Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

III Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna

Termin: 15.03.2013 - 16.03.2013

III KRAKOWSKA KONFERENCJA LATYNOAMERYKANISTYCZNA

 

PRAWA CZŁOWIEKA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ. TEORIA I PRAKTYKA.

LOS DERECHOS HUMANOS EN AMERICA LATINA. TEORIA Y PRACTICA.

 

15 – 16 MARCA 2013, KRAKÓW

 

Uniwersytet Jagielloński

Program Latynoamerykański Instytutu Lecha Wałęsy

 

Międzynarodowa III Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i Praktyka / Los derechos humanos en América Latina. Teoría y práctica, to kolejne spotkanie z cyklu konferencji organizowanych przez Zakład Ameryki Łacińskiej Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do tej pory odbyły się dwie edycje poświęcone zagadnieniom demokracji (Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, 2007) oraz ruchów społecznych i etnicznych (Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, 2010). Obie konferencje spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony doświadczonych badaczy jak i młodych adeptów latynoamerykanistyki, stając się ważnym forum dyskusji na temat kondycji politycznej, gospodarczej i kulturowej społeczeństw latynoamerykańskich.

Tym razem organizatorzy Konferencji pragną poszerzyć grono uczestników i zapraszają do udziału nie tylko latynoamerykanistów z Polski, ale również gości z ośrodków naukowych za granicą. Obrady III Krakowskiej Konferencji Latynoamerykanistycznej będą poświęcone problematyce praw człowieka w Ameryce Łacińskiej. Nie jest to temat nowy, lecz procesy, które zachodzą na terenie wielu państw regionu wywołują nieustannie szereg pytań o kierunek i możliwość zmian oraz otwierają dyskusję na nowe zjawiska społeczno-polityczne, odzwierciedlające nowe idee i doświadczenia nie tylko mieszkańców Latynoameryki, lecz również te o znaczeniu uniwersalnym, dotyczące mieszkańców Europy czy Azji. Temat praw ludności rdzennej, praw obywatelskich, praw mniejszości etnicznych, praw kobiet i dzieci czy praw do dziedzictwa kulturowego, jak również teoretyczne koncepcje dotyczące założeń i funkcjonowania praw człowieka (w aspekcie porównawczym i na gruncie latynoamerykańskim) umożliwiają zaprezentowanie szerokiego spektrum problemów, z którymi borykają się współcześnie społeczeństwa latynoamerykańskie.

 

Język konferencji: polski, hiszpański

Program

Data opublikowania: 05.03.2013
Osoba publikująca: Michał Olaś