Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współczesne transformacje: kultura, polityka, gospodarka.

Termin: 17.12.2010
Miejsce: Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7
Organizator: Instytut Studiów Regionalnych UJ, Katedra Kulturoznawstwa Międzynarodowego
Kontakt: transkultura2010@o2.pl, monika.banas@uj.edu.pl

Szanowni Państwo, 

Katedra Kulturoznawstwa Międzynarodowego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej:  Współczesne transformacje: kultura, polityka, gospodarka. 

Konferencja odbędzie się 17 grudnia 2010 roku w Krakowie w budynku Kampusu UJ na ul. Gronostajowej 7.  

Konferencja poświęcona będzie współcześnie zachodzącym zmianom obserwowanym w trzech wymiarach ludzkiej działalności: kulturowym, politycznym i gospodarczym. 

Tematyka grudniowej konferencji została zainspirowana rzeczywistością, która w pierwszej dekadzie XXI wieku dostarczyła namacalnych dowodów na intensywnie zachodzące zmiany w wielu aspektach, odnoszących się zarówno do jednostek, jak i całych zbiorowości.  

Dla zrozumienia współczesnego świata, określenia jakim jest obecnie i jakim może się stać, istotnym jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania o przyczynę, naturę, charakter oraz krótko- i długookresowe konsekwencje zjawisk takich, jak na przykład: wybór Baracka Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych; globalny kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 roku, w jego konsekwencji spektakularna destabilizacja gospodarki islandzkiej czy greckiej; rozwój i umacnianie ugrupowań integracyjnych w Europie, obu Amerykach, Afryce czy w Azji przy jednocześnie wyraźnie deklarowanym postawom separatystycznym (np. w Kanadzie, Hiszpanii, Belgii, Gruzji, czy Filipinach); masowe migracje oraz wynikające z nich problemy integracji imigrantów w krajach przyjmujących, a także zmiany obyczajowe zachodzące pod wpływem tychże interakcji międzykulturowych. Te, i wiele podobnych kwestii, wymaga podjęcia interdyscyplinarnej debaty, skupiającej przedstawicieli różnych dziedzin nauki, co pozwoli naświetlić tytułowy temat z kilku perspektyw. 

Żywimy nadzieję, że wieloaspektowa refleksja zaowocuje bogatymi i interesującymi wnioskami, które posłużą do przygotowania publikacji zawierającej referaty zaprezentowane podczas konferencji.   

Komitet Organizacyjny:

  • Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny – dyrektor Instytutu Studiów Regionalnych UJ
  • Dr Monika Banaś – sekretarz konferencji; monika.banas@uj.edu.pl
  • Mgr Joanna Dziadowiec – asystent 

 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH

Instytut Studiów Regionalnych

Katedra Kulturoznawstwa Międzynarodowego

ul. Gronostajowa 3

30-387 Kraków

tel. +48 12 664 67 42 fax +48 12 664 69 14

e-adres dla korespondencji: transkultura2010@o2.pl

http://www.isr.wsmip.uj.edu.pl/konferencja.htm