Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej

Termin: 25.11.2010 - 27.11.2010
Miejsce: Aula Collegium Novum, ul. Gołębia 24 (25-26-27 listopada 2010); Sala Kazimierza Wielkiego Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15 (26 listopada 2010)
Organizator: prof. dr hab. Andrzej Pankowicz; Katedra Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych ISR UJ
Kontakt: ujkultura@onet.eu

 

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Studiów Regionalnych

Katedra Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych

 

Konferencja:

Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej

 

Planowana konferencja odnosi się w swym założeniu do kluczowego problemu współczesności, jakim jest percepcja tradycji i reinterpretacja naszych wyobrażeń o przeszłości i mitów historycznych w warunkach cywilizacji multimedialnej posługującej się zróżnicowanymi nośnikami przekazu. Przedmiotem analizy będzie zarówno tekst w klasycznym rozumieniu tego słowa (literatura piękna, literatura faktu, literatura naukowa) jak i fotografia, film, TV oraz Internet.      

Istnieje potrzeba w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości odczytania na nowo percepcji i rozumienia najważniejszych konstytutywnych dla danej cywilizacji dzieł decydujących o jej duchowości.      

W jaki sposób są one w dobie obecnej definiowane i określane? W jakich segmentach kulturotwórczych teksty ważne cywilizacyjnie ujawniają się wyraziście w dobie obecnej? Wreszcie na ile możliwe jest integralne, interdyscyplinarne podejście do kulturowego przekazu z przeszłości?      

W tej perspektywie ważne miejsce zajmie analiza prasy i filmu w miarę  możliwości we wszystkich występujących współcześnie gatunkach. Pojawiają się kolejne pytania. Czy istnieją a jeśli tak to jakie schematy przy prezentowaniu najważniejszych zjawisk kulturowych w mediach? Jakie są różnice i podobieństwa między przekazem słownym i innymi formami przekazu?      

Nawiązując do dorobku teoretycznego filmoznawców i twórców kina, należałoby postawić pytanie o granice wiarygodności przekazu szukającego dla siebie miejsca między fikcją sceniczną a rekonstrukcją odzwierciedlającą aktualny stan wiedzy różnych dyscyplin naukowych.      

Wraz z narodzinami społeczeństwa sieciowego coraz większa i coraz bardziej znacząca część dyskursu kulturowego przenoszona jest w przestrzeń wirtualną – cyberprzestrzeń. Cyberprzestrzeń jest konstruktem społecznym zakorzenionym w przeszłości. Na jej gruncie przeszłość jest stale obecna w niezliczonych, zróżnicowanych formach. Charakterystyczna dla świata nowych mediów indywidualizacja przekazu, asynchroniczność, interaktywność, łatwość dostępu, atrakcyjność multimedialnej często formuły wymaga intensyfikacji badań na płaszczyźnie kulturowej.                           

Prof. dr hab. Andrzej Pankowicz

Kierownik

Katedry Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych

 

Program konferencji:

 

Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej

 

25 listopada 2010 – czwartek Aula Collegium Novum ul. Gołębia 24

 

9.00-11.30 SESJA I

Otwarcie konferencji:      prof. dr hab. Andrzej Mania – Prorektor UJ

              prof. dr hab. Andrzej Dudek– Prodziekan WSMiP

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Dudek

prof. dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolot - UJ Kraków
Historia idei czyli interdyscyplinarne podejście do kulturowego przekazu z przeszłości

prof. dr hab. Andrzej Pankowicz - UJ Kraków
Wertykalny wymiar historii

mgr Klaudia Wilk - UJ Kraków
Teologiczne i antropologiczne podstawy inkulturacji. Perspektywa historyczna procesu „wkorzeniania" Kościoła Katolickiego na misjach w Afryce.

mgr Dawid Kobiałka - UAM Poznań
Przeszłość we współczesności, współczesność w przeszłości. Przypadek archeologii

dr Marianna Michałowska - UAM Poznań
Na tropie historii – foto-narracje sztuki

mgr Joanna Dziadowiec - UJ Kraków
Tradycyjne show czyli sceniczny przekaz tradycji na przykładzie baletu folklorystycznego, regionalnych oper ludowych oraz widowiskowych inscenizacji historycznych

 

25 listopada 2010 – czwartek Aula Collegium Novum ul. Gołębia 24

11.50-13.45 SESJA II

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Pankowicz

dr Marek Ďurčanský - Univerzita Karlova Praga
Wojna Trzydziestoletnia w czeskiej tradycji i kulturze

dr hab. Piotr Biliński - UJ Kraków
Stanisław August Poniatowski we współczesnej narracji historycznej

dr Michał Mochocki - UKW Bydgoszcz
Wizerunek pierwszej Rzeczpospolitej w sarmackich rekonstrukcjach historycznych

prof. dr hab. Krzysztof Obremski - UMK Toruń
Trzy ułamki tradycji: Polski mesjanizm 2010

dr Paweł Bohuszewicz - UMK Toruń
Pożytki z prawicowego neosarmatyzmu. (Nie-prawicowa) obrona Krzysztofa Koehlera

dr Joanna Guzik - UJ Kraków
Nihonjinron

 

25 listopada 2010 – czwartek Aula Collegium Novum ul. Gołębia 24

15.00-17.00 SESJA III

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Obremski

prof. dr hab. Jarosław Rokicki - KA Kraków
Psychologiczna prawda świadectw mówionych – na podstawie Oral History Archives of Chicago Polonia

mgr Magdalena Pycińska - UJ Kraków
Narracja ustna- jej współczesne znaczenie w wyobrażeniu przeszłości. Analiza na przykładzie historii mówionej Palestyńczyków

dr Franciszek Czech - UJ Kraków
Od „Protokołów Mędrców Syjonu" do „Kodu Leonarda" i jeszcze dalej – analiza przemian spiskowych narracji historycznych

mgr Urszula Wolak - UJ Kraków
The Vietnam Veterans Memorial – historia zaklęta w kamieniu

mgr Małgorzata Miśkowiec - UJ Kraków
Wpływ artystów polskich na kulturę i sztukę Berlina w XX wieku

dr inż. Piotr Winskowski - PK Kraków
Przeszłość jako piktogram we współczesnej architekturze

 

26 listopada 2010 – piątek Aula Collegium Novum ul. Gołębia 24

9.00-11.15 SESJA IV

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Pankowicz

dr Bożena Gierek - UJ Kraków
Legendy celtyckie jako „narzędzie użyteczne" we współczesnym świecie

mgr Katarzyna Bajka - UJ Kraków
Przepis na opowieść.Mit we współczesnej narracji popkulturowej

mgr Karolina Kosyna-Fuja - UJ Kraków
Prekolumbijska duchowość regionu andyjskiego we współczesnej prozie latynoamerykańskiej

prof. dr hab. Maria Ostasz - UP Kraków
Dialog z tradycją w kołysance

lic. Daria Jaranowska - UMK Toruń
„Pomnażam / pustkę prawd testamentowych". (Re)Wizje historii w poezji Roberta Krajewskiego

mgr Anna Dobiegała - UG Gdańsk
Pamięć pomostem do przeszłości w reportażach Hanny Krall

 

26 listopada 2010 – piątek Aula Collegium Novum ul. Gołębia 24

11.50-13.45 SESJA V

Przewodnicząca: prof. dr hab. Maria Ostasz

mgr Anna Jarmuszkiewicz UJ Kraków

Wywoływanie pamięci. Metafora fotograficzna i narracja w „Zagładzie" Piotra Szewca i w „Pensjonacie" Piotra Pazińskiego

mgr Emilia Moddelmog-Anweiler - UJ Kraków
Percepcja przeszłości i pamięć w pisarstwie Doris Lessing

mgr Karolina Lipczyńska - UJ Kraków
Udręka bezcielesności. Współczesny Odyseusz na wzburzonych falach historii w eposie Lesa Murraya „Fredy Neptune"

dr Marta Bolińska - UPJP II Kraków
Historia i prywatność, czyli transgresje w narracjach Doroty Terakowskiej

dr Anna Włodarczyk - UJ Kraków
Przeszłość zamknięta w małych opowieściach. Literatura najnowsza wobec tradycji i konwencji

mgr Natalia Bahlawan - UJ Kraków
Adopcja przeszłości. Budowanie pamięci zbiorowej i nacjonalizm w społeczeństwach postkolonialnych

 

26 listopada 2010 – piątek Aula Collegium Novum ul. Gołębia 24

15.00-17.00 SESJA VI

Przewodniczący:dr hab. Piotr Biliński

mgr Magdalena Banaszkiewicz - UJ Kraków
Kulturowe krajobrazy pamięci

mgr Ilona Copik - UŚ Katowice
Miejska odyseja pamięci Horsta Bienka

mgr Kamila Tuszyńska - UW Warszawa
Przeszłość w dwumedium. Powieść graficzna „Niebo nad Brukselą"

dr Paweł Plichta - UJ Kraków
„Zobaczysz jeszcze bardziej hardkorowe jazdy niż ta" (J 1,50). „Święty lans" współczesnej narracji kulturowej

mgr Barbara Weżgowiec - UJ Kraków
„Fabryka pamięci" – o konfrontowaniu się z przeszłością w wystawie „Kraków – czas okupacji 1939 - 45" (Fabryka Emalia Oskara Schindlera w Krakowie)

dr Karolina Golemo - UJ Kraków
„Katyń" w ujęciu włoskich i hiszpańskich dzienników, po tragedii z 10.04.2010.

 

26 listopada 2010 – piątek Sala Kazimierza Wielkiego Collegium Maius ul. Jagiellońska 15

9.00-11.15 SESJA VII

Przewodniczący: dr Marek Ďurčanský

prof. dr hab. Andrzej Radomski - UMCS Lublin
Remix jako sposób przedstawiania historii w Informacjonalizmie

dr Elżbieta Wiącek - UJ Kraków
Smok smokowi nierówny. Nowe technologie, globalizacja i komercjalizacja – wobec tradycji. Szansa rewitalizacji czy pułapka?

mgr Urszula Adamska - UMCS Lublin
Pierwiastki prawdy i prawdziwości historii wobec prawdopodobieństwa w świecie wirtualnym

dr Wojciech Mazur - UJ Kraków
Historyczne fora dyskusyjne. Społeczne tworzenie dyskursu o przeszłości w przestrzeni komunikacyjnej Internetu

mgr Bartosz Kosiński - UJ Kraków
Wolne encyklopedie zagrożenie czy szansa dla obiektywnej narracji historycznej

dr Marek Kaźmierczak - UAM Poznań
Przedstawienia Auschwitz w Web 2.0. Obrazy przeszłości jako palimpsesty potoczności

 

26 listopada 2010 – piątek Sala Kazimierza Wielkiego Collegium Maius ul. Jagiellońska 15

11.50-13.45 SESJA VIII

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Radomski

dr Piotr Kletowski - UJ Kraków
Mit i historia jako hipertekst. Analiza zjawiska na przykładzie filmowej twórczości Pier - Paolo Pasoliniego

dr Magdalena Zdrodowska - UJ Kraków
Telewizyjne narracje przeszłości

mgr Iwo Sulka - UJ Kraków
Losy Pocahontas i kapitana Johna Smitha w filmach „Pocahontas" produkcji Disneya oraz „Podróż do Nowej Ziemi" Terrence'a Malicka. Źródła historyczne i literackie legendy oraz jej współczesne filmowe przetworzenia

mgr Katarzyna Zwolak - UJ Kraków
Czarno-biała przestrzeń. Pamięć apartheidu we współczesnym kinie południowoafrykańskim

mgr Martyna Olszowska - UJ Kraków
Australijskie History Wars. Wojny o historię we współczesnym kinie australijskim

dr Konrad Klejsa - UŁ Łódź
Filmowe opowieści o rodzeństwie Scholl na tle niemieckiej kultury pamięci: przyczynek do badań nad tzw. Opfer- i Widerstandnarrative

 

26 listopada 2010 – piątek Sala Kazimierza Wielkiego Collegium Maius ul. Jagiellońska 15

15.00-17.00 SESJA IX

Przewodniczący: dr Wojciech Mazur

dr Ewa Ciszewska - UŁ Łódź
Stalin i big-beat. Sposoby obrazowania okresu stalinizmu we współczesnym kinie czeskim

mgr Piotr Kurpiewski - UG Gdańsk
„Filmowa narracja zniewolona" – na przykładzie wizerunku polskich kompozytorów w filmach historycznych okresu socrealizmu

mgr Anna Miller - UŁ Łódź
Fabularyzacje zabójstwa Aldo Moro w filmie włoskim

dr Marta Kania - UJ Kraków
Prekolumbijskie oblicze władzy. Dziedzictwo inkaskie w dyskursie politycznym i medialnym wizerunku prezydentury Alejandro Toledo (Peru 2001-2006)

dr Bartosz Kwieciński - UJ Kraków
„Fajny" Holokaust – upadłe dekorum. Zagłada Żydów we współczesnej narracji filmowej

 

27 listopada 2010 – sobota Aula Collegium Novum ul. Gołębia 24

9.00-11.15 SESJA X

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Pankowicz

prof. dr hab. Maria Szmeja - AGH Kraków
Pamięć o przeszłości a tożsamość grupy pogranicznej

mgr Justyna Laskowska - WSSMiKS Chełm
Percepcja kulturowa w procesach migracyjnych współczesnej Europy

dr Małgorzata Abassy - UJ Kraków
Współczesna inteligencja rosyjska wobec Zachodu. Publicystyka Siergieja Kara-Murzy

dr Monika Banaś - UJ Kraków
Nordycki nacjonalizm – rewitalizacja ideologii. Słowo, obraz, społeczeństwo

mgr Agata Tymczyszyn - UJ Kraków
Trauma i pamięć. Koncepcja czasu i pamięci w psychoanalizie Jacquesa Lacana

lic. Paweł Cieślarek - UJ Kraków
Pamięć kontra nostalgia - koncepcje przeszłości w krytyce kulturowej Christophera Lascha (głos w dyskusji)

 

27 listopada 2010 – sobota Aula Collegium Novum ul. Gołębia 24

11.50-14.00 SESJA XI

Przewodniczący: dr Paweł Plichta

mgr Anna Kowalcze-Pawlik - UJ Kraków
Fantazmaty średniowiecza. Mediewalizm a kultura kopii

dr Ewelina Kostrzewska - UŁ Łódź
Prasa organizacyjna, jako narzędzie kreacji wizerunku kobiet na początku XX wieku

dr Anna Olszewska - AGH Kraków

Działania kuratorskie jako metoda wykładu historii kultury. Na przykładzie dwóch projektów wystaw: „Kosmologia. Obraz świata u progu nowożytności" (Muzeum UJ, 2009) oraz „Zawiła historia odmienności" (MCK, Kraków 2011)

dr Magdalena Parus-Jaskułowska - AGH Kraków
Historia i popkultura. Przypadek Powstania Warszawskiego

dr Marcin Chruściel - Kraków
Pomiędzy świadectwem a mitologizacją. Rzeczywistość PRL w filmie i literaturze po 1989 roku (na wybranych przykładach)

Zakończenie

 

Załączniki: