Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowa konferencja pt. Chrześcijaństwo wobec problemów współczesnego świata

Termin: 17.06.2011 - 18.06.2011
Miejsce: PAU przy ul. Sławkowskiej 17 (17.VI) oraz Parafia Prawosławna PW Zaśnięcia NMP ul. Szpitalna 24 (18 VI)
Organizator: KATEDRA KULTURY BIZANTYJSKO-PRAWOSŁAWNEJ INSTYTUTU ROSJI I EUROPY WSCHODNIEJ WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Współorganizatorzy: Komisja Kultury Słowian PAU Parafia Prawosławna PW Zaśnięcia NMP w Krakowie

Organizatorzy pragną rozpocząć zaproponowany cykl biorąc pod uwagę gwałtowność cywilizacyjnych i politycznych przemian we współczesnym świecie i jednoczesną nieobecność w naukowej refleksji nad tymi wydarzeniami perspektywy chrześcijańskiej. Nauka koncentruje się przede wszystkim na wymiarze: politycznym, społecznym, ekologicznym, medycznym. Nawet ocena zjawisk współczesnej kultury, czy historii pozbawiona jest treści związanych z wymiarem religijnym. Czyni to ogląd naukowy współczesnej rzeczywistości ułomnym.

Wydaje się, że istotne jest także uświadomienie sobie istnienia w tej części Europy dwóch horyzontów oceny współczesnych zjawisk: rzymskiego i prawosławnego. Tego rodzaju dialog może wskazać na istotne różnice w sposobie rozumienia takich kategorii, jak: państwo i Kościół, polityka, wspólnota społeczna, człowiek, edukacja, historia.

Mamy nadzieję, że szeroka formuła pierwszego spotkania pozwoli wyłonić najistotniejsze problemy i wyznaczy dalsze kierunki działania.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji

Organizatorzy:

Prof. dr hab. Lucjan Suchanek
Przewodniczący Komisji Kultury Słowian PAU;
Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus
Kierownik Katedry Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej UJ;
Ks. prot. mgr Jarosław Antosiuk
Proboszcz Prawosławnej Parafii Zaśnięcia NMP w Krakowie

PROGRAM KONFERENCJI [plik .PDF]

Piątek 17 VI Godz. 9.00 – 13.45

PAU ul. Sławkowska 17, parter s. 24

9.00 Powitanie prof. H. Kowalska-Stus
9.05 Słowo powitalne Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Szymona, Arcybiskupa Łódzkiego i Poznańskiego
9.15-9.30 Wprowadzenie - Prof. B. Szlachta, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Prowadzący obrady: Prof. L. Suchanek

9.30-9.50 Иер. Павел Хондзинский, кан. н., доц. ПСТГУ, Церковный быт и общинная жизнь (по трудам священномученика Сергия Мечёва)
9.50-10.10 А. Яковлев, проф. ПСТГУ, Христианская культура в переходный период: опыт России в царствование императора Александра Павловича и современность
10.10-10.30 В. Лега, кан. н, доц. ПСТГУ, Всемогучий ли Бог: некоторые проблемы современной апологетики
10.30-10.50 Dyskusja
10.50-11.20 Przerwa na kawę (кофейный перерыв)
11.20 -11.40 Ks. Aleksander Posacki SJ, dr hab., prof. WSFP Ignatianum Prof. WSF Ignatianum, Kraków, О силе Креста в духовной брани: Экзорцизм в Католической Церкви в Польше
11.40-12.00 Е. Петраш, кан. н., ГАСК Христианство как вневременная духовнообразующая основа мирового культурного пространства (Устарело ли христианство сегодня?)
12.00-12.20 . T. Terlikowski, dr W S Inform. Zarz. i Adm. w Warszawie. Współczesność w myśli Benedykta XVI i metropolity Hilariona (Ałfiejewa)
12.20-12.40 R. Łętocha, dr hab., UJ, Prof. PWSZ w Oświęcimiu, Benedykt XVI wobec współczesnych problemów społeczno-ekonomicznych
12.40-13.00 E. Полянская, асп. ГАСК, Идея христианской инкультурации в учении Иоанна Павла II. Современные аспекты проблематики
13.00-13.30 Dyskusja
14.00-15.00 Przerwa Obiadowa

17 VI SESJA POPOŁUDNIOWA

PAU ul. Sławkowska 17, s. 24
Godz. 15.00-18.45 Председатель: проф. К. Максимович

15.00-15.20 biskup Jerzy (Pańkowski), Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, prof. ChAT, Kierownik sekcji prawosławnej ChAT "Współczesna" antropologia chrześcijańska
15.20-15.40 Ks. A. Zwoliński, prof. dr hab., Uniw. Papieski JPII, Kościół w poszukiwaniu prawdy o człowieku - "błąd antropologiczny"
15.40-16.00 В. Зимакова, кан. н., ГАСК, Кризис человеческой личности в современном мире и задачи христианства
16.00-16.20 Р. Кривко, кан. н., РАН, Национально-государственное начало и христианский универсализм в русском духовном наследии
16.20-16.40 Dyskusja
16.40-17.00 Przerwa na kawę (кофейный перерыв)
17.00-17.20 A. Raźny, Prof., UJ, Христианство и современный консерватизм
17.20-18.00 Aрхим. Аристарх (Лебедев), кан. н., Киевская Дух. Акад., Роль христианских ценностей в возрождении и становлении религиозно-национального самосознания современного человека
18.00-18.20 К. Антонов, др н., проф. ПСТГУ, Русская религиозная мысль в контексте философского постижения модерна в XX веке
18.20-18.40 Ks. protodiak. Andrzej Bieroza, Prawosławny Ordynariat W P, Prawosławie a globalizacja
18.40-19.00 DYSKUSJA

18 VI SOBOTA Godz. 9.20-13.50

OBRADY PRZEDPOŁUDNIOWE
Parafia Prawosławna PW Zaśnięcia NMP
ul. Szpitalna 24

Prowadząca obrady: Prof. H. Kowalska-Stus
9.20-9.40 Ks. Michał Janocha, dr hab., prof. UKSW, Икона во время кризиса искусства
9.40-10.00 Irina Tatarova, dr, UW, Зачем писать о иконах?
10.00-10.20 Д. Маханко, Дир. Инф.-аналит. Отд. МП, Русская Православная Церковь в российском информационном пространстве
10.20-10.40 Иером. Игнатий (Шестаков), (Сретенский мон.), отв. Ред. Порт. православие.ru, Интернет как средство укрепления межправославного общения. Проект о Польской Православной Церкви на портале pravoslavie.ru
10.40-11.00 Иером. Симеон (Томачинский), Рук. Изд. Сретенского монаст., Нужна ли книга в современном мире
11.00-11.20 Przerwa na kawę (кофейный перерыв)
11.20-11.40 Протод. Андрей Кураев, Проф. Моск. духовной акад., Жизнь православия. Точки роста
11.40-12.00 M. Dziewiatowski, mgr, Święta tradycja a wspólnotowe życie w diasporze. Wpływy zewnętrzne na kulturę prawosławia
12.00-12.20 Н. Сухова, др, проф. ПСТГУ, Богословское образование в России: традиция и новизна
12.20-12.40 К. Максимович, др, проф. ПСТГУ, Современное состояние богословского образования в России
12.40-13.00 U. Cierniak, dr, WSP Częstochowa, Право и свобода выбора. Православные защитники жизни – теория и практика
13.00-13.20 В. Катасонов, др , проф. ПСТГУ, Христианство в киноработах Мела Гибсона
13.20-13.40 Dyskusja
13.40-13.50 Zamknięcie konferencji
 

Data opublikowania: 16.06.2011
Osoba publikująca: Tomasz Pugacewicz