Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawa obywatelskie w USA

Termin: 10.10.2009 - 11.10.2009
Miejsce: Sala im. M. Bobrzyńskiego, Collegium Maius UJ
Organizator: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
Kontakt: dr Michał Matyasik, michal.matyasik@uj.edu.pl

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ pod patronatem Konsulatu USA w Krakowie zaprasza 10 oraz 11 października 2009 roku na konferencję  „Prawa obywatelskie w USA”.

Konferencja na temat praw obywatelskich w USA będzie miała charakter ekspercki, co oznacza, że do wygłoszenia referatów zostaną zaproszone osoby, których wiedza na temat praw obywatelskich w USA wykracza poza podstawowe zagadnienia.

Ponadto, konferencja będzie miała charakter otwarty, w szczególności dotyczy to studentów. W ramach każdej sesji przewidziany jest czas na dyskusję i zadawanie pytań referentom,

Charakter poruszanych zagadnień, będzie interdyscyplinarny. Historia, filozofia, podejście doktryn politycznych do koncepcji praw obywatelskich w USA, a  także ujęcie prawne. Założeniem konferencji jest szeroki udział osób reprezentujących różne gałęzie nauki, co daje możliwość omówienia tematyki z jak najszerszej perspektywy.