Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja EURODOC 2012

Termin: 22.03.2012
Witryna internetowa: http://www.eurodoc2012.krakow.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów oraz młodych naukowców do udziału w konferencji EURODOC 2012, która odbędzie się w Krakowie w dniu 22 marca 2012 r. w Teatrze im. J. Słowackiego. Tematem przewodnim konferencji będzie finansowania kształcenia i badań naukowych doktorantów i młodych naukowców – Funding – how to acquire scientific grants. Konferencja odbywa się w ramach X Zjazdu EURODOC (20-25 marca 2012).
 
Organizatorami konferencji EURODOC 2012 są Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Oficjalny patronat nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Małopolskiego, JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej oraz JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 
EURODOC jest Europejską Radą Doktorantów i Młodych Naukowców. To międzynarodowa federacja zrzeszająca 34 narodowych organizacji doktorantów z 33 krajów Unii Europejskiej i Rady Europy. Reprezentuje interesy doktorantów i młodych naukowców na szczeblu europejskim w dziedzinie edukacji, badań i rozwoju zawodowego oraz pracuje nad polepszeniem programów studiów doktoranckich i standardów prowadzonych badań w Europie.
 
Dodatkowo w ramach konferencji są organizowane workshopy ("warsztaty"), na których studenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy z całej Europy będą mogli wspólnie podyskutować o tematach, które najbardziej ich interesują. Tematami tegorocznych workshopów będą: Promoting and raising awareness on Charter & Code among young researchers; Job (In)security in academia: the use of temporary contracts and its consequences; Alternative sources of funding; The role of public and private institutions in supporting young doctoral candidates with disabilities.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!
 
Data opublikowania: 19.03.2012
Osoba publikująca: Michał Olaś