Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowa konferencja "Węzłowe problemy historii stosunków polsko-rosyjskich"

Termin: 26.09.2014

W dniu 26 września 2014 r. odbędzie się Krakowie IV Międzynarodowa Konferencja   współorganizowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Wydział Politologii Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomonosowa.

Tematem tegorocznego sympozjum będą „Węzłowe problemy  historii stosunków polsko-rosyjskich. Узловые проблемы польско-русских отношений"

 

Do udziału w konferencji, podobnie jak w przypadku poprzednich wspólnych sympozjów,  zaproszeni zostali wybitni specjaliści z różnych ośrodków akademickich Polski i Rosji. 

Konferencje współorganizowane przez WSMiP UJ i WP PUM im. Łomonosowa stanowią jedną z form realizacji umowy o współpracy zawartej  między naszymi wydziałami w  2011 r.

Poprzednie wspólne konferencje, owocując tomami publikacji, poświęcone były następującym zagadnieniom:   

1. Россия - Польша. Проблемы взаимного восприятия. Rosja – Polska: trudności we wzajemnym zrozumieniu", Москва  23-24 сентября 2011 (tom: Россия - Польша. Проблемы взаимного воприятия, Москва: Московский Государственный Университет им. М. Ломоносова, 2013).   

2. „Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji. Ценности в политике. Опыт Польши и России", Kraków 24-25 września 2012 (tom: Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013).    

3. „Политическая культура России и Польши. Kultura polityczna w Rosji i w Polsce",  Москва 27-28 сентября 2013 (tom: Политическая культура России и Польши, Москва,  - w druku).

 

Data opublikowania: 14.07.2014
Osoba publikująca: Michał Rzepecki