Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siła w Europie - militarne i niemilitarne narzędzia oddziaływania w konfliktach międzynarodowych

Termin: 03.09.2014
Kontakt: knbnuj@gmail.com

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

 

ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową organizowaną w ramach XXII Militarnego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach:

 

"Siła w Europie – militarne i niemilitarne narzędzia oddziaływania w konfliktach międzynarodowych"

 

Organizatorzy konferencji stawiają sobie za cel ukazanie wybranych aspektów polityki europejskiej wobec niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej, innych krajów europejskich, jak również względem wybranych państw znajdujących się poza Starym Kontynentem, np. problem Afryki, Bliskiego Wschodu. Takie ujęcie ma stanowić próbę określenia pozycji UE w globalnej geopolityce, szczególnie w ujęciu militarnym – biorąc pod uwagę m.in. ostatnie wydarzenia na Ukrainie oraz relacje z Federacją Rosyjską.  Na konferencji poruszonych zostanie problem terroryzmu w Europie, zagrożenie imigracją muzułmańską, czy też rola USA oraz NATO w tworzeniu bezpiecznej Europy.

Zagadnienie cyberprzestrzeni zostanie rozważone jako nowe wyzwanie w kwestii obronności oraz próba spojrzenia w przyszłość – czy Internet może stać się przyszłym polem walki. Zastanowimy się również, czy Arktyka jako źródło bogactw surowcowych może stanowić źródło konfliktu. Pod ocenę zostanie podane bezpieczeństwo morskie oraz powietrzne państw wspólnoty europejskiej. Konferencja w zamierzeniu organizatorów ma stanowić również forum do dyskusji i wymiany poglądów z kadrą Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizującą się w stosunkach międzynarodowych oraz naukach o bezpieczeństwie i polityce.

 

Data opublikowania: 27.08.2014
Osoba publikująca: Michał Olaś