Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niemcy wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2002-2016 - nowa publikacja pracownika naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa publikacja prof. dr hab. Janusza Węca.

Autor: prof. dr hab. Janusz Węc

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Niemcy wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2002-2016
  • w języku angielskim: Germany’s position on the system reform of the European Union in 2002-2016

Miejsce i data wydania: Kraków 2017

Ilość stron: 319

Ilość arkuszy wydawniczych: 21

Numer ISBN: 978-83-948734-0-0

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: reforma ustroju UE, kryzys strefy euro, kryzys migracyjny UE, Niemcy wobec reformy ustroju UE, Niemcy wobec kryzysu strefy euro, Niemcy wobec kryzysu migracyjnego UE
  • w języku angielskim: system reform of the EU, Eurozone crisis, migration crisis of the EU, Germany’s position on the system reform of the EU, Germany’s stance on the Eurozone crisis, Germany's position on the migration crisis of the EU

Opis publikacji

Monografia przedstawia ewolucję stanowiska Niemiec wobec reformy Unii Europejskiej w latach 2002-2016. W szczególności celem badawczym pracy jest analiza stanowiska rządu niemieckiego wobec reformy traktatowej Unii w latach 2002-2007, a następnie zmian w prawie pochodnym w latach 2012-2016, spowodowanych kryzysem zadłużeniowym strefy euro i kryzysem migracyjnym Unii. W ślad za tym cezury rozprawy wyznaczają wydarzenia związane ze zwołaniem Konwentu w sprawie przyszłości Europy w 2002 r., z drugiej zaś strony proces reformy ustrojowej strefy euro oraz zmian w polityce imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych i polityce azylowej Unii Europejskiej do 2016 r. Autor formułuje w rozprawie trzy hipotezy badawcze. Pierwsza z nich opiera się na założeniu, że rząd federalny odegrał pierwszoplanową rolę w reformie traktatowej Unii Europejskiej w latach 2002-2005 oraz 2005-2007, której skutkiem było nie tylko wewnętrzne i zewnętrzne wzmocnienie Unii, lecz również bardzo korzystny dla Niemiec nowy układ sił w mechanizmie podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej i Radzie Europejskiej. Druga hipoteza badawcza zakłada, iż rząd federalny wywarł nie tylko realny wpływ na dynamikę kryzysu zadłużeniowego strefy euro, ale także na kształt reformy ustrojowej strefy w latach 2012-2016, co doprowadziło do znaczącego wzmocnienia pozycji Niemiec w Unii Europejskiej w sensie ekonomicznym i politycznym. Trzecia hipoteza badawcza stanowi, iż błędne decyzje rządu niemieckiego w walce z kryzysem migracyjnym w Unii Europejskiej, zwłaszcza zakończona niepowodzeniem próba zarządzania nim, ale także styl prowadzenia polityki wobec pozostałych państw członkowskich w związku z reformą polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych i polityki azylowej Unii, doprowadziły do osłabienia pozycji Niemiec w tej organizacji międzynarodowej.

W ślad za tym autor zamierza w monografii odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: po pierwsze, z jakimi propozycjami w sprawie reformy traktatowej Unii Europejskiej występowali przedstawiciele Niemiec podczas obrad Konwentu (2002-2003) oraz konferencji międzyrządowych z lat 2003-2004 i 2007; po drugie, jakich zmian w prawie pochodnym domagał się rząd niemiecki w związku z reformą ustrojową strefy euro w latach 2012-2016 oraz reformą polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych i polityki azylowej Unii Europejskiej w latach 2015-2016?; po trzecie, które z niemieckich propozycji były dla rządu federalnego priorytetowe i dlaczego?; po czwarte, jak skuteczni byli przedstawiciele Niemiec i czy zdołali każdorazowo przeforsować swoje postulaty?; po piąte, jakie były podobieństwa i różnice w stanowiskach partii koalicji rządowych i opozycji parlamentarnej wobec analizowanych wydarzeń?

Monografia została przygotowana w ramach grantu Jean Monnet Chair EUCRIS: European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It?, przyznanego autorowi przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej. Książka jest w otwartym dostępie. Jej wersja anglojęzyczna zostanie wkrótce wydana w prestiżowym wydawnictwie Peter Lang.

Zachęcamy do przeczytania:

(książka w wersji PDF) J.J.Węc_Niemcy wobec reformy ustrojowej UE w latach 2002-2016