Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej - nowa publikacja autorstwa pracownika naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa publikacja autorstwa dr hab. Roberta Kłosowicza, prof. UJ

Autor: dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej
  • w języku angielskim: The Contexts of State Dysfunctionality in Sub-Saharan Africa

Nazwa wydawnictwa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejsce i data wydania: Kraków 2017

Ilość stron: 546

Ilość arkuszy wydawniczych: 27

Numer ISBN: 978-83-233-4291-5

Seria: Studia nad rozwojem

Słowa kluczowe 

  • w języku polskim: państwa upadłe, państwa dysfunkcyjne, Afryka
  • w języku angielskim: failed states, fragile states, Africa

Opis publikacji:

Na początku XXI wieku świat wciąż boryka się z tak poważnymi wyzwaniami, jak skrajne ubóstwo, cywilizacyjny niedorozwój, łamanie praw człowieka, konflikty zbrojne, uchodźstwo, analfabetyzm i epidemie. Problemy te dotykają przede wszystkim około dwóch miliardów ludzi żyjących w mniej więcej czterdziestu państwach o wysokim stopniu dysfunkcyjności. Według indeksów, opracowywanych przez różne organizacje międzynarodowe, instytucje rządowe i think tanki, najwięcej dysfunkcyjnych państw znajduje się w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Dysfunkcyjność państw afrykańskich dotyczy jednak wielu płaszczyzn i może wyglądać odmiennie w różnych częściach kontynentu. Celem monografii jest próba ukazania tego problemu w rozmaitych kontekstach oraz z uwzględnieniem współczesnej kondycji państw regionu. Intencją Autora nie jest i nigdy nie była chęć dołączenia do grona afropesymistów, postrzegających Afrykę Subsaharyjską jako region „upadły”. U genezy przeprowadzonych badań i powstania niniejszej publikacji leżała chęć lepszego zrozumienia zjawiska dysfunkcyjności państw oraz przyczyn, które sprawiły, że najbardziej dotknięty tym problemem jest właśnie obszar Afryki Subsaharyjskiej.

Robert Kłosowicz – dr hab., prof. UJ, historyk, badacz stosunków międzynarodowych. Wykłada w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Jagiellońskim Centrum Badań Afrykanistycznych i redaguje serię wydawniczą „Studia nad Rozwojem”. Specjalizuje się w badaniu problemów państwowości, bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktów zbrojnych w Afryce Subsaharyjskiej. Jest autorem pięciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz redaktorem naukowym ośmiu prac zbiorowych