Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewodnik po Konstytucji Kanady. Akt Konstytucyjny z 1867 roku - nowa publikacja autorstwa pracownika naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa publikacja autorstwa dra Marcina Gabryś.

Autor: Marcin Gabryś

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Przewodnik po Konstytucji Kanady. Akt Konstytucyjny z 1867 roku
  • w języku angielskim: Guide to the Constitution of Canada. Constitutional Act, 1867

Nazwa wydawnictwa: Księgarnia Akademicka

Miejsce i data wydania: Kraków, 2016

Ilość stron: 241

Ilość arkuszy wydawniczych: 13

Numer ISBN/ISSN: 978-83-7638-833-5

Seria: Societas

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: Kanada, konstytucja, konstytucjonalizm Akt Konstytucyjny
  • w języku angielskim: Canada, constitution, Constitution Act, 1867

Opis publikacji:

Część pierwsza Przewodnika po konstytucji Kanady omawia w syntetyczny sposób Akt Konstytucyjny z 1867 r. Ten liczący niemal 150 lat pierwszy z dwóch podstawowych dokumentów pisanej konstytucji Kanady zawiera podstawy ustrojowe tego państwa. Ich zrozumienie jest bardzo trudne bez znajomości kontekstu historycznego, zapisów innych aktów prawnych, a przede wszystkim bez uwzględnienia wpływu niepisanych elementów o charakterze konstytucyjnym, zwłaszcza konwenansów konstytucyjnych. W istotny sposób modyfikują one, a w niektórych przypadkach całkowicie wręcz zmieniają znaczenie zapisów powstałych w XIX wieku. Celem Przewodnika po konstytucji Kanady jest uzupełnienie polskich opracowań dotyczących systemu politycznego Kanady, poprzez interpretację wszystkich artykułów Aktu Konstytucyjnego z 1867 r. Publikacja nie ma jednak charakteru wyczerpującego, a jej założeniem jest przystępne wprowadzenie Czytelnika w niezwykle obszerną problematykę konstytucjonalizmu kanadyjskiego.

Marcin Gabryś – doktor nauk humanistycznych (specjalność nauki o polityce), kanadysta. Adiunkt w Zakładzie Kanady Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się problematyką polityczną Kanady, w szczególności polityką zagraniczną, północnymi regionami Kanady oraz zagadnieniami ustrojowymi. Autor monografii (Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliotta Trudeau 1968-1984, 2010), opracowań naukowych (Państwo i społeczeństwo: kanadyjska myśl społeczna, polityczna i prawna, 2012) oraz kilkunastu artykułów naukowych,  a także redaktor prac zbiorowych  w języku polskim i angielskim dotyczących problematyki kanadyjskiej. Redaktor naczelny czasopisma TransCanadiana. Polish Journal of Canadian Studies. Stypendysta m.in. International Council for Canadian Studies oraz Department of Foreign Affairs and International Trade. Kierownik grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki Kanada jako mocarstwo selektywne. Profesor wizytujący  w York University, McGill University oraz University of Ottawa. Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich w latach 2013-2016. Komentator wydarzeń politycznych związanych z Kanadą.