Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewodnik po Konstytucji Kanady. Akt Konstytucyjny z 1982 roku - nowa publikacja autorstwa pracownika naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa publikacja, której autorem jest dr Marcin Gabryś

Autor: Marcin Gabryś

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Przewodnik po Konstytucji Kanady. Akt Konstytucyjny z 1982 roku.
  • w języku angielskim: Guide to the Constitution of Canada. Constitutional Act, 1982

Nazwa wydawnictwa: Księgarnia Akademicka

Miejsce i data wydania: Kraków, 2017

Ilość stron: 156

Ilość arkuszy wydawniczych: 11

Numer ISBN/ISSN: 978-83-7638-912-7

Seria: Societas

Słowa kluczowe 

  • w języku polskim: Kanada, konstytucja, konstytucjonalizm Akt Konstytucyjny z 1982 roku
  • w języku angielskim: Canada, constitution, Constitution Act, 19827

Opis publikacji:

Część druga Przewodnika po konstytucji Kanady omawia artykuły Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. Celem publikacji jest wyjaśnienie często suchych i technicznych zapisów nowszego z dwóch najważniejszych dokumentów pisanej części konstytucji Kanady. Komentarze prezentują szerszy kontekst uregulowań konstytucyjnych, poprzez odwołania do innych aktów prawnych, jak również niepisanych części konstytucji. Co istotne, aby zrozumieć zapisy Aktu Konstytucyjnego z 1982 r., a w szczególności stanowiącej jego część Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności, niezbędne jest również sięgnięcie po najważniejsze orzeczenia i opinie wydane przez Sąd Najwyższy. Bez uwzględnienia tych interpretacji niemożliwe jest zrozumienie wpływu kanadyjskich uregulowań konstytucyjnych na zmiany społeczno-polityczne, które dokonały się w ciągu ostatnich 35 lat. Tak jak część pierwsza Przewodnika po konstytucji Kanady, tak i druga nie rości sobie praw do bycia publikacją o charakterze wyczerpującym, przeciwnie ma stanowić solidną bazę do dalszego zgłębiania kanadyjskiego prawa konstytucyjnego.

Marcin Gabryś – doktor nauk humanistycznych (specjalność nauki o polityce), kanadysta. Adiunkt w Zakładzie Kanady Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się problematyką polityczną Kanady, w szczególności polityką zagraniczną, północnymi regionami Kanady oraz zagadnieniami ustrojowymi. Autor i współautor książek (Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliotta Trudeau 1968-1984, 2010; Kanada na przełomie XX i XXI wieku, 2013; Canada as a selective power, 2017), opracowań naukowych (Państwo i społeczeństwo: kanadyjska myśl społeczna, polityczna i prawna, 2012) oraz kilkunastu artykułów naukowych, a także redaktor prac zbiorowych. Redaktor naczelny czasopisma TransCanadiana. Polish Journal of Canadian Studies. Stypendysta m.in. International Council for Canadian Studies oraz Department of Foreign Affairs and International Trade. Profesor wizytujący w York University, McGill University oraz University of Ottawa. Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich w latach 2013-2016. Komentator wydarzeń politycznych związanych z Kanadą.