Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Germany’s Position on the System Reform of the European Union in 2002-2016 - nowa monografia pracownika naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że nakładem wydawnictwa Peter Lang Publishing ukazała się nowa monografia autorstwa Prof. dr hab. Janusza Węca, kierownika Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi oraz Katedry Jeana Monneta w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Autor: prof. dr hab. Janusz Węc

Tytuł publikacji

  • Germany’s Position on the System Reform of the European Union in 2002-2016

Nazwa wydawnictwa: Peter Lang Publishing

Seria: Studies in European Integration, State and Society, edited by Magdalena Góra, Zdzisław Mach and Katarzyna Zielińska: Vol. 4

Miejsce i data wydania: Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford 2018

Ilość stron: 325

Ilość arkuszy wydawniczych: 22

Numer ISBN: 9783631748565

Słowa kluczowe

  • European Union, Treaty reform, Changes in the secondary law, Eurozone debt crisis, EU migration crisis, System reform of the Economic and Monetary Union, Reform of the immigration and asylum policy

Opis publikacji:

This book presents the evolution of Germany’s stance on the reform of the European Union in the years 2002–2016. The objectives of the book are threefold: first, to analyse the positions of the German government and parliamentary opposition on the reform of the European Union’s political system in 2002–2009; second, to describe their stance on the system reform of the Economic and Monetary Union and the Eurozone in 2012–2016; and third, to analyse their positions on the EU immigration crisis in 2015–2016. The study employs a triangulation of a variety of qualitative methods: case-studies, analysis of official documents, literature, speeches and historic items. The result is an in-depth and multidimensional picture of the activities and positions of members of the German government and parliamentary opposition regarding the reform of the EU’s political system. Five theses will be formulated in the book: 1. Germany was one of the major supporters of the European Union’s political reform in 2002-2016; 2. The reform of the European Union’s political system, codified in the Constitutional Treaty of 2004 and in the Lisbon Treaty of 2007, led to the strengthening the Germany's position in the EU. 3. The policy of spending cuts, advocated by the German Government, has largely led to the deepening of the Eurozone crisis. 4. Germany obtained a large impact on the course and scope of the Eurozone reform which has again led to reinforce its position in the EU. 5. The "open doors" policy towards refugees and economic migrants, advocated by the German Government, has deepened the immigration crisis in the EU.

Z recenzji Prof. dr. hab. Janusza Ruszkowskiego, Jean Monnet Chair ad Personam University of Szczecin:

„Monografia autorstwa Janusza Józefa Węca jest niezwykle szczegółowym, wręcz detalicznym ujęciem niemieckich wielopoziomowych i wielopłaszczyznowych stanowisk, działań i planów dotyczących reform ustrojowych Unii Europejskiej. Tekst zawiera wiele zakulisowych (nieformalnych) działań i rozwiązań, o których czytelnik może dowiedzieć się po raz pierwszy. W praktyce Autor prezentuje w tekście potężną debatę, jaka toczyła się w Niemczech na temat obecnego i przyszłego kształtu ustrojowego Unii Europejskiej. Umiejętność Autora w zakresie klarownego i kompetentnego naświetlenia niezwykle zawiłych i często nieformalnych gier, konsultacji i rozmów na forum instytucji UE sprawia, że recenzowana książka może być niezwykle cennym przewodnikiem po „salonach” i „kuluarach” UE, posiadającym nieco bardziej uniwersalny wymiar. Walorem tekstu i jego innowacyjnym wkładem jest także jego silnie interdyscyplinarny charakter, który z jednej strony sprawia, że cały materiał jest napisany z kilku perspektyw i paradygmatów metodologicznych, czyli jest bardziej optymalnie i wiarygodnie przygotowany, ale z drugiej strony, jest dzięki temu dedykowany wielu specjalistom z różnych dziedzin nauki oraz z szeroko pojętego świata praktyki. (…) Dzięki temu nie tylko świat nauki otrzyma impuls do przemyśleń oraz postulaty do dalszych badań, ale także świat praktyki (urzędnicy, dziennikarze, samorządowcy, politycy itd.) będzie mógł skonfrontować swoją wiedzę z rzetelnym naukowym wykładem i skorzystać z kompetentnej interpretacji jakże trudnej materii politologicznej, europeistycznej i prawniczej”.

Monografia została przygotowana w ramach grantu Jean Monnet Chair EUCRIS: European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It?, przyznanego autorowi przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej.

System agencji UE