Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wojna i nomos. Carl Schmitt o problemie porządku światowego - nowa publikacja autorstwa pracownika naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się monografia dr. Arkadiusz Górnisiewicza pt. „Wojna i nomos. Carl Schmitt o problemie porządku światowego”.

Autor: Arkadiusz Górnisiewicz

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Wojna i nomos. Carl Schmitt o problemie porządku światowego
  • w języku angielskim: War and Nomos: Carl Schmitt on global order

Nazwa wydawnictwa: Universitas

Miejsce i data wydania: Kraków 2019

Ilość stron: 229

Ilość arkuszy wydawniczych: 10

Numer ISBN/ISSN: 978-83-242-3611-4

Ilość punktów: 80

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: Carl Schmitt, porządek światowy, wojna sprawiedliwa, nowożytna myśl polityczna, teoria stosunków międzynarodowych, prawo międzynarodowe
  • w języku angielskim: Carl Schmitt, global order, just war, modern political thought, international relations theory, international law

Książka na stronie wydawnictwa:

https://universitas.com.pl/produkt/3993/Wojna-i-nomos-Carl-Schmitt-o-problemie-porzadku-swiatowego

Opis publikacji:

Wojna, prawo międzynarodowe i porządek światowy ‒ w polskiej recepcji intelektualnego dorobku Carla Schmitta (1888‒1985) zbyt mało uwagi poświęcono dotychczas refleksji nad tymi zagadnieniami. Niezależnie bowiem od głębszej metafizycznej, teologicznej czy wręcz mitologicznej struktury myśli, kategorie Schmittowskie dają się pojąć jako pewien racjonalny sposób rozumowania o porządku światowym. Pojęcia te radzą sobie nawet wtedy, gdy pominiemy tło teologiczno-polityczne, a nawet więcej ‒ radzą sobie lepiej, jeśli nie zadamy sobie trudu rozwikłania prywatnej wiary Schmitta.

W książce Autor stara się zrozumieć niechęć Schmitta do: świata ujednoliconego, globalnej homogenizacji, doktryny wojny sprawiedliwej uzasadniającej wszelakie interwencje militarne i przemianę wojny w światową wojnę domową. Pokazuje, że Schmitt przejawia realistyczne podejście do świata ludzkiego oparte na pesymistycznej antropologii. Prawnik Schmitt walczy z teologiem w sobie i w pewnym sensie zwycięża: „świecka tradycja” ius publicum Europaeum okazuje się błogosławieństwem, umiarkowana deteologizacja przynosi historyczne korzyści.

Niezwykle interesujące i zbyt słabo zauważane przez badaczy jest to, jak bardzo Schmitt podkreśla napięcie między prawem a teologią i filozofią. Myśl Schmitta dostarcza niewątpliwie narzędzi, dzięki którym możliwa jest lepsza orientacja w problemach i wyzwaniach współczesnego świata.

 

Polski czytelnik otrzymuje w końcu koherentny, przejrzysty, drobiazgowy i erudycyjny tekst traktujący o myśli prawno-międzynarodowej Carla Schmitta.

Prof. Tomasz Tulejski, Uniwersytet Łódzki

 

Recenzja książki na łamach dwutygodnika artpapier:
http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=391&artykul=7824&kat=15 

okładka książki

Dr Arkadiusz Górnisiewicz – adiunkt w Katedrze Filozofii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, politolog. Specjalizuje się w historii myśli politycznej, teoriach nowoczesności i nauce o państwie. Autor książki Nowoczesność, nihilizm, polityka. Wokół myśli Karla Löwitha (2014), współredaktor książek The Problem of Political Theology (2012), Modernity and What Has Been Lost. Considerations on the Legacy of Leo Strauss (2010).