Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata - nowa publikacja pod redakcją pracowników naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że w wydawnictwie Księgarnia Akademicka ukazała się praca pod redakcją dr Agnieszki Czubik, dr Dominiki Dziwisz, dr Ewy Szczepankiewicz-Rudzkiej

Redaktor: dr Agnieszka Czubik, dr Dominika Dziwisz, dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata
  • w języku angielskim: Human Rights Challenges in the Contemporary World

Nazwa wydawnictwa: Księgarnia Akademicka

Miejsce i data wydania: Kraków, 2019

Ilość stron: 511

Ilość arkuszy wydawniczych: 30,5

Numer ISBN/ISSN: 978-83-8138-086-7

Seria: Societas - Księgarnia Akademicka; 124

Ilość punktów: 100

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: prawa człowieka, ekonomiczne i socjalne prawa człowieka, demokratyczna debata publiczna, Unia Europejska, technologie informatyczne, stosunki międzynarodowe
  • w języku angielskim: human rights, economic and social human rights, democratic public debate, European Union, information technologies, international relations

Opis publikacji

Autorzy publikacji prezentują wybrane problemy ochrony praw człowieka i wolności jednostki pojawiające się aktualnie na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.  Zawarte w monografii artykuły odnoszą się do tych zagadnień, które stanowią w dzisiejszych czasach wyzwanie i są swoistym signum temporis współczesnego świata. Znalazły się w niej artykuły dotyczące zarówno klasycznych zagadnień, podejmujące tzw. tematykę pierwszej i drugiej generacji praw człowieka, jak i coraz częściej pojawiających się zagadnień związanych z oddziaływaniem nowoczesnych technologii informatycznych na prawa jednostki, w tym prawo do prywatności.

okadka

The authors of the publication present selected problems of protection of human rights and freedoms that are currently appearing at both national and international levels. The articles in the monograph refer to those issues which are nowadays a challenge and are a kind of signum temporis of the modern world. It includes articles on both classic human rights issues, which are related to the first and second generation of human rights, as well as more and more frequently popular issues related to the impact of modern information technologies on the individual rights.

Polecamy również
Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000-2018. Osobliwości funkcjonowania - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału
Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000-2018. Osobliwości funkcjonowania - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału
Realizm neoklasyczny w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału
Realizm neoklasyczny w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału
China and the Chinese in the modern world. An interdisciplinary study - nowa publikacja studentów naszego Wydziału
China and the Chinese in the modern world. An interdisciplinary study - nowa publikacja studentów naszego Wydziału
Brazylia w systemie międzynarodowym: role średniego mocarstwa nowego typu - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału
Brazylia w systemie międzynarodowym: role średniego mocarstwa nowego typu - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału