Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy numer tematyczny czasopisma „Perspektyw Kultury” pod redakcją pracowniczek naszego Wydziału

Redaktor: Alicja Z. Nowak, Agnieszka Gronek

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Studia o kulturze cerkiewnej w granicach dawnej Rzeczypospolitej
  • w języku angielskim: Studies on Eastern Churches Culture within the Borders of the Former Polish‑Lithuanian Commonwealth

Nazwa wydawnictwa: czasopismo „Perspektywy kultury”,  Nr 38 (3/2022)

Miejsce i data wydania: Kraków 2022

Ilość stron: 530

Ilość arkuszy wydawniczych:  30

Numer ISBN/ISSN: ISSN (print): 2081-1446,  e‑ISSN 2719-8014

Seria: tom 3: Studia o kulturze cerkiewnej w Rzeczypospolitej

Ilość punktów: 100

Innehttps://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/issue/view/169

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: kultura, historia, sztuka, piśmiennictwo, Cerkiew,
  • w języku angielskim: culture, history, art, literature, Orthodox Church

Opis publikacji:

Studia o kulturze cerkiewnej w granicach dawnej Rzeczypospolitej jako odrębny numer tematyczny „Perspektyw Kultury” to kolejna publikacja, po dwóch edycjach monograficznych w latach 2016 i 2019, zredagowana przez Agnieszkę Gronek i Alicję Z. Nowak (Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich WSMIP UJ).

Jedną z bardziej znaczących zmian w polskich studiach historycznych po 1989 r. jest wzrost zainteresowania tematami przywracającymi pamięć o wielokulturowej tradycji dawnej Rzeczypospolitej. Uwolnienie Polski spod rosyjskiej strefy wpływów i uzyskanie niepodległości przez Litwę, Ukrainę i Białoruś otworzyły nowy rozdział nie tylko w dziejach politycznych Europy i świata, ale także w badaniach nad dziedzictwem kulturowym tych narodów. Dziś możliwe jest stawianie pytań zarówno na temat wspólnoty dziedzictwa Rusinów i Polaków, jak też ich odrębności, autonomiczności i niezależności, możliwa jest także obiektywna ocena oryginalności kultury cerkiewnej w Rzeczypospolitej, jak i jej zależności od innych prawosławnych centrów intelektualnych oraz wzorców cywilizacji zachodniej.

W poszukiwaniu odpowiedzi na te niełatwe pytania od lat pomagają współtworzący Studia badacze z Polski i z zagranicy, młodzi naukowcy oraz doświadczeni specjaliści, reprezentanci środowiska uniwersyteckiego, tzw. otoczenia społecznego oraz niezależni badacze. Trzeci tom Studiów współtworzyli historycy, kulturolodzy, literaturoznawcy, historycy sztuki z Polski, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Francji i Włoch.

Wierzymy, że w ten sposób zbudowany szeroki i międzynarodowy zespół badaczy reprezentujących różne dyscypliny i metody naukowe, tradycje konfesyjne i kulturalne, mający różne doświadczenia zawodowe i życiowe, jest w stanie w pełni odtworzyć zatarte karty wspólnych dziejów, dziś odrębnych narodów: Polaków, Litwinów, Ukraińców, Białorusinów.

okładka publikacji perspektywy kultury, w tle powalony krzyż kamienny

Polecamy również
<span lang="en">Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

<span lang="en">Religion and American Politics – Domestic and International Contexts</span> - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

Religion and American Politics – Domestic and International Contexts - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

<span lang="en">Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału