Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OBWE.pl - raport oraz gra decyzyjna dotycząca przewodnictwa Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 2022 r.

W połowie grudnia 2022 r. zakończył się projekt pt. „Regionalna pozycja Polski w czasach globalnych napięć i rywalizacji – wyzwania dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego”, w którego realizację zaangażowani byli pracownicy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, badacze Polskiego Ośrodka Naukowego UJ oraz studenci Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ.

 

W ramach projektu zespół badawczy przygotował:

  1. raport pt. „Podsumowanie polskiego przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 2022”,
  2. grę decyzyjną pt. „Od Vancouver do Władywostoku – laboratorium dyplomacji wielostronnej”.

 

Publikacja pod redakcją Michała Dulaka ma na celu dokładny opis wydarzeń a także ocenę działań Polski podczas rocznego przewodnictw w OBWE między styczniem a grudniem 2022.

W pierwszym rozdziale zatytułowanym „Znaczenie OBWE dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego w XXI w.” dr Agnieszka Nitksze odpowiada na pytania jak przebiegała ewolucja instytucjonalna OBWE od 1995 r., a także czy zmiany instytucjonalne i organizacyjne usprawniły funkcjonowanie OBWE w poszczególnych wymiarach – polityczno-wojskowym, ludzkim oraz ekonomicznym.

Drugi rozdział został poświęcony roli OBWE w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, który toczy się od 2014 r. Dr Olesia Tkachuk w tekście zatytułowanym „Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego po 2014 roku” przedstawia analizę inicjatyw podejmowanych przez OBWE w celu rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

Rozdział trzeci w całości został poświęcony podsumowaniu polskiego przewodnictwa w OBWE w 2022 r. W pierwszym podrozdziale trzeciej części raportu dr Michał Dulak prezentuje metodykę oceny polskiego przewodnictwa. Drugi podrozdział, którego autorami są dr Michał Dulak oraz Yevhenii Portnyi zawiera analizę kontekstu historycznego oraz instytucjonalnego polskiego przewodnictwa. W trzecim podrozdziale Wiktor Kęsy oraz Yevhenii Portnyi omawiają program polskiego przewodnictwa pod kątem przyjętych w raporcie kryteriów oceny. W ostatnim rozdziale Yevhenii Portnyi i Wiktor Kęsy przedstawiają rozbudowane omówienie działań podejmowanych przez polską dyplomację miedzy styczniem a grudniem 2022 r. Znajduje się tutaj także ocena osiągnieć przewodnictwa z uwzględnieniem kontekstu wojny w Ukrainie.

W badaniu przeprowadzonym na potrzeby tej części raportu wykorzystano analizę zebranych danych zastanych, a także danych pozyskanych z wywiadów z dyplomatami i pracownikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy OBWE odpowiedzialnymi za realizację działań polskiego przewodnictwa w OBWE w trzech wymiarach: polityczno-wojskowym, ludzkim oraz ekonomiczno-środowiskowym.

Raport można pobrać tutaj (wersja polska) i tutaj (English version)

Gra decyzyjna pt. „Od Vancouver do Władywostoku – laboratorium dyplomacji wielostronnej” została opracowana przez dr Agnieszkę Nitszke przy współpracy z dr. Michałem Dulakiem. Gra skierowana jest do licealistów oraz studentów zainteresowanych stosunkami międzynarodowymi oraz dyplomacją. Uczestnicy gry mają możliwość wcielenia się w przedstawicieli interesariuszy (np. ministrów sprawa zagranicznych, organizacji pozarządowych, ekspertów) zainteresowanych reformą OBWE. Celem gry jest wypracowanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie OBWE w XXI w.

Grę w wersji polskiej i angielskiej można pobrać tutaj

 

Projekt „Regionalna pozycja Polski w czasach globalnych napięć i rywalizacji – wyzwania dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego” został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022”

na niebieskim tle mapa świata pod spodem tytuł raportu i loga fundacja lepsza polska, PON, środków Ministerstwo Spraw Zagranicznych R

na białym tle mapa świata po spodem od vancouver do władywostoku laboratorium dyplomacji wielostronnej gra

Polecamy również
<span lang="en">Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

<span lang="en">Religion and American Politics – Domestic and International Contexts</span> - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

Religion and American Politics – Domestic and International Contexts - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

<span lang="en">Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału