Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The War Must Go On: Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski - nowa publikacja pod redakcją pracownika naszego Wydziału

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Księgarnii Akademickiej ukazała się publikacja pt.: „The War Must Go On: Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski” pod redakcją Artura Gruszczaka

Redaktor: Artur Gruszczak

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: The War Must Go On: Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski
  • w języku angielskim: The War Must Go On: The Dynamics of the War in Ukraine and Its Repercussions for the Security of Poland

Nazwa wydawnictwa: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Miejsce i data wydania: Kraków 2023

Ilość stron: 153

Ilość arkuszy wydawniczych: 8

Numer ISBN: 978-83-8138-880-1

Identyfikator DOI: https://doi.org/10.12797/9788381388801

Seria: Societas, seria pod redakcją Bogdana Szlachty, nr 138.

Ilość punktów: 20 (redakcja), 20 (autorstwo rozdziału)

Inne – otwarty dostęp, licencja CC-BY-SA-4.0

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: wojna, bezpieczeństwo międzynarodowe, zagrożenia, obrona, konflikt, Ukraina, Polska, Rosja, Zachód
  • w języku angielskim: war, international security, threats, defence, conflict, Ukraine, Poland, Russia, West

Opis publikacji:

Minął rok od brutalnej napaści zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rosyjska agresja była ciosem w chwiejący się liberalny porządek międzynarodowy łączony z uniwersalnymi – jak się wydawało – wartościami i zasadami, takimi jak praworządność, suwerenność, pokój czy współpraca. Była również brutalnym aktem podważenia zrębów pozimnowojennego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, kwestionującym jego logikę oraz rewidującym mechanizmy utrzymujące go w stanie względnej równowagi.

Wybuch wojny w Ukrainie wstrząsnął fundamentami porządku międzynarodowego i wyzwolił energię, która podsyca działania zbrojne oraz odsuwa perspektywę pokojowego zakończenia wojny w odległą przyszłość. Ma to istotne konsekwencje nie tylko dla bezpośrednich stron konfliktu, tj. Rosji i Ukrainy, ale także dla państw graniczących z obydwoma krajami, w tym Polski.

Ta książka zawiera zestaw krótkich artykułów analityczno-prognostycznych napisanych przez naukowców z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJ, odnoszących się do zasadniczych aspektów wojny w Ukrainie i jej różnorodnych reperkusji, w szczególności skuków dla bezpieczeństwa Polski.

One year has passed since the brutal armed assault of the Russian Federation against Ukraine. The Russian aggression constituted a blow to the shaky liberal international order associated with seemingly universal values and principles, such as the rule of law, sovereignty, peace and cooperation. It was also a brutal act of undermining the foundations of the post-Cold War international security system, questioning its logic and revising the mechanisms keeping it in a state of relative balance.

The outbreak of war in Ukraine shook the foundations of the international order and unleashed energy that fuels military action and pushes the prospect of a peaceful end to the war into the distant future. This has significant consequences not only for the direct parties to the conflict, i.e. Russia and Ukraine, but also for the bordering countries, including Poland.

This book contains a collection of short analytical and prognostic articles written by scholars from the Department of National Security, referring to the essential aspects of the war in Ukraine and its various repercussions, in particular the consequences for the security of Poland.

the war must go on tytuł na tle bombardowanego miasta

Polecamy również
<span lang="en">Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

<span lang="en">Religion and American Politics – Domestic and International Contexts</span> - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

Religion and American Politics – Domestic and International Contexts - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

<span lang="en">Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału