Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt „Kompetentni uczniowie”

W Instytucie Europeistyki realizowany jest projekt zatytułowany „Kompetentni uczniowie”, POWR.03.01.00-00-C064/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów szkół średnich w zakresie komunikowania się i współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego w ramach nauk społeczno-humanistycznych poprzez objęcie uczestników projektu działaniami dydaktycznymi – zajęciami modułowymi wykorzystującymi innowacyjne, aktywne metody nauczania. Koordynatorem projektu jest dr Kinga Anna Gajda.

Projekt realizowany jest w trzech modułach:

  1. Komunikuj komunikatywnie;
  2. Piramida współpracy;
  3. Kreatywne metody upamiętniania historii lokalnej.

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy i trenerzy z zewnątrz. Uczestniczą w nim licealiści z III, VIII i XIII LO w Krakowie.