Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Relacja z konferencji "Rozbieżność czy wspólnota interesów? Relacje Polski i Niemiec w UE"

W dniu 13 czerwca 2018 r. w Sali Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji UJ odbyła się konferencja naukowa pt. "Rozbieżność czy wspólnota interesów? Relacje Polski i Niemiec w Unii Europejskiej". Jej celem była prezentacja, analiza i przedyskutowanie wyników projektu badawczego POLGER. W ramach obrad konferencyjnych skupiono się na trzech pytaniach badawczych. Po pierwsze, jak wygląda stan współpracy polsko-niemieckiej w UE, w szczególności w Parlamencie Europejskim i Radzie? Po drugie, czy współpraca polsko-niemiecka, rozumiana jako uzgadnianie stanowisk i budowanie koalicji, jest opłacalna dla obu państw, to jest przynosi większy sukces w procesie legislacyjnym UE? Po trzecie, jakie działania należałoby podjąć, aby poprawić współpracę między Polską i Niemcami w UE, w szczególności jakie są bariery, jak je pokonać i czy warto to robić?

W trakcie konferencji odbyły się dwa panele. W pierwszym wystąpili członkowie zespołu badawczego, którzy przedstawili wyniki badań podjętych w ramach projektu POLGER. Moderatorem panelu był kierownik projektu Jean Monnet Chair EUCRISprof. dr hab. Janusz Węc (Uniwersytet Jagielloński):

  • Dr Adam Kirpsza (Uniwersytet Jagielloński), Prezentacja wyników badań ilościowych,
  • Dr Kamila Schoell-Mazurek (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), Prezentacja wyników badań jakościowych.

W drugim panelu przedyskutowano zaprezentowane wyniki projektu oraz spróbowano odpowiedzieć na pytanie: co jest źle w relacjach Polski i Niemiec w UE i jak je naprawić? Moderatorem panelu była dr Agnieszka Nitszke (Uniwersytet Jagielloński), członkini zespołu JMC EUCRIS, a wystąpili w nim trzej wybitni znawcy stosunków Polski i Niemiec:

  • prof. dr hab. Jan Rydel (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński (Uniwersytet Jagielloński)
  • wspomniany już prof. dr hab. Janusz Węc. 


Konferencja została zorganizowana w ramach grantu z Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki przyznanego na projekt POLGER ("Rozbieżność czy wspólnota interesów? Relacje polsko-niemieckie w instytucjach i w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej/Diskrepanz oder Interessengemeinschaft? Polnisch-deutsche Relationen in Institutionen und im Gesetzgebungsprozess der Europäischen Union") Jest on realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego (lider) i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Kierownikiem projektu jest dr Adam Kirpsza. Badania prowadzono w latach 2016-2018. Więcej informacji o projekcie POLGER znajduje się tutaj.

Cała konferencja była nagrywana na żywo. Można ją w całości obejrzeć na profilu Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ na Facebooku oraz poniżej.

 

Panel I. Prezentacja wyników projektu

 

Panel II. Relacje Polski i Niemiec w UE - co jest źle i jak to naprawić?

Zobacz galerię zdjęć