Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa publikacja pod redakcją pracowników INPiSM

Z przyjemnością informujemy, że w wydawnictwie Rambler ukazała się praca Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku pod redakcją Andrzeja Mani, Marcina Grabowskiego i Joanny Mormul. Wśród problemów badawczych ujętych w pracy znalazły się następujące: regionalizm w polityce zagranicznej państw; instytucjonalizacja procesów regionalnych; ekonomiczna integracja regionalna; regionalne systemy – kompleksy bezpieczeństwa oraz, w mniejszym stopniu, regionalizm a porządek międzynarodowy. Przede wszystkim jednak tom poświęcony jest problemom i wyzwaniom, jakie stoją przed obszarami pozaeuropejskimi – Afryką i Azją, jak również ich miejscu i roli w stosunkach międzynarodowych u progu XXI wieku. Fragment książki dostępny jest na: https://www.academia.edu/37747230/Problemy_regionalne_Azji_Afryki_i_Bliskiego_Wschodu_u_progu_XXI_wieku_red._Andrzej_Mania_Marcin_Grabowski_Joanna_Mormul_