Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant NCN dla Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

Zespół kierowany przez dr. hab. Pawła Laidlera, prof. UJ, Prodziekana WSMiP ds. studenckich, otrzymał w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki grant na projekt Konstytucjonalizacja polityki jako narzędzie kontroli i równowagi w ujęciu porównawczym. Projekt będzie realizowany w Centrum Badań Ilościowych nad Polityką – interdyscyplinarnej jednostce międzywydziałowej utworzonej wspólnie przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydział Matematyki i Informatyki. W skład zespołu realizującego grant wchodzi również trzech innych pracowników WSMiP UJ: dr hab. Łukasz Jakubiak, dr Jacek Sokołowski i dr Dariusz Stolicki (wszyscy z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych). Jest to już czwarty grant NCN realizowany w CBIP, a zarazem pierwszy, w którym kierownikiem jest naukowiec z WSMiP.

Celem projektu jest analiza procesu kształtowania treści norm prawnych w relacji pomiędzy aktorami politycznymi a organami zaliczanymi tradycyjnie do władzy sądowniczej lub realizującymi podobne funkcje. Dotychczasowe badania tego obszaru skupiały się na dwóch zjawiskach: judykalizacji polityki i polityki konstytucyjnej. Proponowany projekt podejmuje pierwszą próbę całościowego badania konstytucjonalizacji polityki. Pod tym określeniem rozumiemy całokształt sytuacji, w których dochodzi do sporu o kierunek polityki publicznej przy czym spór ten prowadzony jest za pomocą odwołania do argumentu sprzeczności danej polityki (lub wyrażających ją aktów) z konstytucją. Zamierzonym rezultatem projektu jest porównawczy opis zjawiska konstytucjonalizacji polityki w czterech krajach – USA, Francji, Niemczech i Polsce – urzeczywistniających zasadę rządów konstytucyjnych za pomocą różnych rozwiązań instytucjonalnych. W ramach prowadzonych badań poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czy ta odmienność instytucjonalna prowadzi też do odmienności funkcjonalnej, tj. czy zakres ingerencji elit prawniczych w treść polityki publicznej jest w analizowanych systemach różny czy porównywalny, a także – czy istnieją porównywalne mechanizmy osiągania stanu równowagi pomiędzy organami trzeciej władzy a aktorami politycznymi.