Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prestiżowy grant stypendialny dla programu studiów Joint Degree MA in International Relations, specialisation: Europe from Visegrad Perspective

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zakomunikować, że konsorcjum akademickie VNDREAM - Visegrad Network for Research, Education and Academic Mobility, koordynowane przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którego skład wchodzą Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet Masaryka w Brnie oraz Uniwersytet w Peczu uzyskało dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację grantu pt: "Enhancing academic mobility in the V4, EU EaP and Western Balkans" w kwocie 167 000 EUR.  

Grant oferuje prestiżowe stypendia na pokrycie kosztów czesnego oraz mobilności w ramach programu studiów Joint Degree MA in International Relations, specialisation: Europe from Visegrad Perspective dla pięciu najlepszych studentów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego UE oraz Bałkanów Zachodnich przyjętych na studia na rok akademicki 2019/20 oraz pięciu najlepszych studentów przyjętych na rok akademicki na 2020/21.

Nabór na studia jeszcze trwa! Zapraszamy do aplikowania na program!

Termin aplikowania o przyjęcie na studia upływa 15 września br. Pierwsze stypendia będą dostępne od 1 października 2019.

Szczegółowe informacje na temat grantu i stypendiów można uzyskać na stronie www.v4.uj.edu.pl/visegrad-grant

dr Grzegorz Pożarlik
Koordynator VNDREAM
Kierownik Studiów / Kierownik Grantu