Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

III numer czasopisma "Teoria Polityki"

Z przyjemnością informujemy, iż ukazał się III numer międzynarodowego czasopisma TEORIA POLITYKI. Jednostkami odpowiedzialnymi za numer były Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii UMCS w Lublinie oraz Zakład Filozofii i Socjologii Polityki UMCS w Lublinie.

Redaktorami prowadzącymi tomu są Waldemar Paruch i Waldemar Bulira.

Tematem wiodącym III numeru czasopisma jest tematyka realistycznej teorii polityki.

„Ostatnie ćwierćwiecze minionego stulecia było czasem niezwykle istotnym dla współczesnej teorii nauki. Przyglądając się rezultatom burzliwych i niewygasłych wciąż debat oraz dyskusji metodologicznych, zwłaszcza pomiędzy przedstawicielami nauk społecznych i humanistycznych, można wszak wnioskować, że współczesną naukę konstytuuje spór między zwolennikami dwóch paradygmatów warunkujących nasz namysł nad rzeczywistością: interpretacjonistycznego i realistycznego. Spór pomiędzy ich zwolennikami w dalszym ciągu znacząco determinuje też aktywność intelektualną kolejnych pokoleń politologów. Racje obu stron tego konfliktu można ważyć, chociaż sama konfrontacja po między nimi zdaje się jednak grą o  sumie zerowej. (…) Jednoznaczne i ostateczne rozstrzygnięcie sygnalizowanego sporu wydaje się niemożliwe, przede wszystkim z uwagi na to, że ma on w dużej mierze podłoże światopoglądowe. Nie oznacza to oczywiście, że równie beznadziejna jest jakakolwiek rozmowa na ten temat. I choć jest to zadanie bezsprzecznie trudne, to jednak niniejszym numerem „Teorii Polityki” rozpoczynamy tego rodzaju dyskusję”. [W. Bulira]

 

Autorami większości artykułów są polscy teoretycy polityki. Wśród zagranicznych autorów są m.in.: Ferenc Hörcher (Hungarian Academy of Sciences, HungaryPázmány Péter Catholic University,), Heikki Patomäki (University of Helsinki) oraz  Martyn Hammersley (The Open University).

 

Zachęcamy do lektury.

Numer dostępny jest na stronie internetowej wydawcy: http://www.ejournals.eu/TP/

II numer TEORII POLITYKI - plakat

okładka

 

Pliki do pobrania
pdf
Plakat